Numer specjalny magazynu RELACJE. U-RODZINY 2019

Dwa lata temu zapoczątkowaliśmy tradycję wydawania specjalnego numeru naszego Magazynu Firm Rodzinnych “RELACJE. U-RODZINY”. Podczas warszawskiego Zjazdu Firm Rodzinnych kontynuowaliśmy tę inicjatywę. W związku z tym wszyscy uczestnicy U-RODZIN 2019 otrzymali drukowaną wersję numeru specjalnego magazynu. Teraz natomiast publikujemy wersję elektroniczną, dla wszystkich którzy nie mieli okazji otrzymać naszego czasopisma w formie papierowej.

Przesyłamy także serdeczne podziękowania dla wszystkich partnerów 12. U-RODZIN, którzy przyczynili się do opracowania u-rodzinowego wydania Magazynu. W tym roku numer specjalny okazał się naprawdę bogaty – 52 strony interesujących artykułów i materiałów poświęconych tematyce przedsiębiorczości rodzinnej, a szczególnie aspektom związanym z rozwojem i bezpieczeństwem polskich firm rodzinnych.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Magazyn Firm Rodzinnych “RELACJE. U-RODZINY” [PDF] Pobierz