Podsumowanie #2 seminarium dla firm rodzinnych w Częstochowie

7 marca w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się drugie seminarium w ramach projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych”.

Temat spotkania „Skuteczna sukcesja – sztuka czy nauka?” zainteresował ponad 20 przedsiębiorców rodzinnych, którzy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu. Przybyłych gości przywitała Pani Anna Potrzebowska – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Prowadzący – Tomasz Budziak poruszył takie zagadnienia, jak: poszukiwanie najlepszej drogi sukcesji, przygotowanie do niej firmy i młodszych pokoleń, czy też charakterystyka sukcesorów.

 

 

Po części szkoleniowej odbył się panel dyskusyjny, podczas którego podjęto próbę określenia kluczowych zagadnień dotyczących współpracy między sobą i z samorządem. Przedsiębiorcy przedstawili swoje oczekiwania względem projektu. Dotyczyły one przede wszystkim współpracy, komunikowania się i wzajemnego informowania o wydarzeniach wzmacniających ich pozycję na rynku. Przestrzeń seminarium była tak zaplanowana, że każda firma mogła się zaprezentować i wymienić kontakty z innymi.

Firmy rodzinne chcą być dzięki temu projektowi zauważone przez samorząd. Chcą mówić o swoich potrzebach, a także zdobywać i pogłębiać wiedzę na temat sukcesji. Chcą wiedzieć jak wyglądała sukcesja w innych firmach, czego unikać, jak działać. Uczestnicy seminarium zgłosili również potrzebę oddzielnych spotkań dla przyszłych sukcesorów, a następnie dla seniorów (nestorów), ponieważ spojrzenie obu tych grup jest odmienne.

 

 

 

Niebawem opublikujemy informacje o kolejnych spotkaniach w ramach projektu LCK w Częstochowie.

W razie pytań – prosimy zwracać się do Lokalnego Animatora – Kamili Grochowina:


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”