Podsumowanie konferencji Firma Rodzinna 2.0 – Przez tradycję do innowacji

W dn. 9 kwietnia na Stadionie Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego odbyła się konferencja pt. “Firma Rodzinna 2.0 – przez tradycję do innowacji” organizowana przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Wydarzenie było skierowane do przedsiębiorców rodzinnych, a dyskusja poświęcona najważniejszym elementom funkcjonowania firm – rozwojowi i bezpieczeństwu. Rodzinna atmosfera, merytoryczna debata oraz fascynujący widok z sali Skybox przyciągnęły ponad 80 przedsiębiorców z całego kraju. Wydarzenie było zapowiedzią 12. edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-RODZINY, który odbędzie się 24-26 października br. w Warszawie.

Współgospodarzem wydarzenia było Miasto Stołeczne Warszawa. Do organizacji dołączyli również partnerzy strategiczni IFR: Kancelaria Ożóg Tomczykowski, Union Investment TFI, Grupa AXA w Polsce, BNP Paribas Bank Polska oraz agencja reklamowa Recevent, a także partner motoryzacyjny TMFlota. 

Uczestników i gości wydarzenia powitała Prezes Zarządu IFR Ewa Sobkiewicz. W imieniu m.st. Warszawa głos zabrał Piotr Sawicki (Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego), który opowiedział o wsparciu Miasta dla przedsiębiorców, w szczególności sektora MŚP. O działalności Stowarzyszenia, bieżących projektach i głównych aktywnościach powiedział Krzysztof Ogorzałek, Członek Zarządu IFR. Przedstawił on także wstępne dane statystyczne z prowadzonego obecnie badania członków Stowarzyszenia –  informacje zebrane od 75% członków pokazują, że IFR reprezentuje ponad 540 firm, zatrudniających niemal 26,5 tys. pracowników, z obrotem rocznym ponad 6,9 mld zł w 2018 roku. Jednak główną częścią wystąpienia Krzysztofa Ogorzałka była uroczysta zapowiedź U-RODZIN 2019, krótkie przedstawienie programu oraz głównych ciekawostek 12. edycji Zjazdu. Ogłoszono także beneficjenta Balu Charytatywnego, którym jest Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa. W imieniu Fundacji wystąpił Marcin Milczarski.

 

 

Część merytoryczną konferencji rozpoczął panel przedsiębiorców pt. “Jak pokonać bariery w rozwoju firmy rodzinnej”, w którym wzięli udział Adam Rozwadowski (Enel-Med), Grzegorz Putka (Piekarnie Cukiernie Putka) i Robert Dąbrowski (Recevent). Dyskusję prowadził dziennikarz Paweł Rochowicz. Każdy z prelegentów podzielił się własnym doświadczeniem w prowadzeniu firmy rodzinnej oraz wspomniał o problemach, które spotkał na drodze do sukcesu. Adam Rozwadowski opowiedział o wejściu jego firmy na Giełdę Papierów Wartościowych. Grzegorz Putka wspomniał o problemach związanych z odzyskiwaniem VATu oraz kontrolami organów podatkowych, które często są dużym wyzwaniem dla płynności funkcjonowania firmy. Robert Dąbrowski opowiedział o tym, że jego firma, jako agencja reklamowa często spotyka się z koniecznością “uczenia” klientów, jak lepiej tworzyć i dystrybuować materiały reklamowe.

 

 

 

Drugi panel dyskusyjny – panel ekspertów skupiał się wokół tematu “Bezpieczeństwo firmy rodzinnej jako przewaga konkurencyjna”. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele partnerów strategicznych IFR: Anna Turska (Kancelaria Ożóg Tomczykowski), Małgorzata Popielewska (Union Investment TFI), Jerzy Śledziewski (BNP Paribas Bank Polska) oraz Agnieszka Żołędziowska-Kulig (Grupa AXA w Polsce). Dzięki różnym obszarom działalności, eksperci kompleksowo omówili kwestie bezpieczeństwa firmy rodzinnej. Rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie podatkowym i kontrolach organów podatkowych, o znaczeniu ubezpieczenia działalności gospodarczej, o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) i pracowniczych programach emerytalnych (PPE), a także bezpieczeństwie finansowym i inwestycyjnym. Zakończeniem części merytorycznej konferencji była otwarta dyskusja z udziałem uczestników oraz ekspertów. Po przerwie na rozmowy kuluarowe goście wydarzenia mieli okazję zwiedzić Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Enel-Sport.

 

PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA
Podsumowanie konferencji – Informacja prasowa (PDF) Pobierz

Konferencja była pierwszą z serii wydarzeń na Mazowszu (i nie tylko) zapowiadających 12. Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY 2019 w Warszawie. Więcej informacji o kolejnych wydarzeniach z serii “przed u-rodzinowej” – już niebawem.