Potrzeby, bariery i wyzwania sukcesji firm rodzinnych – KONSULTACJE

W związku z realizacją projektu nr CE1158: ENTER-transfer “Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw“, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych zapraszają na:

KONSULTACJE – w formie panelu dyskusyjnego.

Konsultacje odbędą się 12 grudnia 2017 r. w Warszawie w godz.14.00-16.00 ul. Nowy Świat 63.

Zaprasza się do uczestnictwa i czynnego udziału właścicieli oraz przedstawicieli firm rodzinnych, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych oraz wszystkich zainteresowanych.

Podczas konsultacji zaprezentowane zostaną cele i przewidywane rezultaty projektu oraz zostaną zarysowane główne bariery wpływające na proces sukcesji firm rodzinnych w Polsce.

Pobierz zaproszenie w PDF


AKTUALIZACJA 11.12.2017: SPOTKANIE ODWOŁANE I PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN JUŻ W 2018 ROKU