Projekt LCK – Aktualności [12/2018]

Zgodnie z zapoczątkowaną w zeszłym miesiącu praktyką, wracamy z podsumowaniem wykonanych prac w ramach projektu LCK – Tworzenia Lokalnych Centrum Kompetencji Firm Rodzinnych. Jak już informowaliśmy, projekt ten realizujemy razem z szeregiem partnerów w 7 miastach z różnych regionów kraju (więcej informacji o projekcie TUTAJ). Po wstępnych pracach przygotowawczych rozpoczęliśmy i sukcesywnie kontynuujemy realizację 1 etapu projektu – czyli przygotowanie rozwiązania „modelu lokalnych centrum kompetencji”.

Jednym z głównych elementów tego etapu była wizyta studyjna do naszego partnera z Hiszpanii – Izby Przemysłowo-Handlowej w Sevilli. Razem z ekspertami projektu oraz animatorami Lokalnych Centrów Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych z siedmiu polskich miast gościliśmy w Sewilli na początku listopada 2018 w celu poznania hiszpańskiego systemu wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej.

Szereg spotkań, prezentacji i dyskusji z hiszpańskimi partnerami z Izby, lokalnych władz, doradców profesjonalnych w zakresie prawa i sukcesji oraz środowiskiem akademickim przyniosło nam wiele inspiracji do praktycznego zastosowania w polskich warunkach.

Jednak największą satysfakcję przyniosły nam wizyty u andaluzyjskich firmach rodzinnych – począwszy od wizyty w zabytkowej plantacji i tłoczni oliwy w Hacienda Guzman, założonej przez Ferdynanda Kolumba syna odkrywcy Ameryki Krzysztofa, a należącej od lat do rodziny Juana Ramóna Guilléna, założyciela ACESUR, największego hiszpańskiego producenta oliwy. Także wizyta w gnieździe rodzinnej firmy González Byass, która przez pokolenia rozrosła się do koncernu, który pod marką Tio Pepe, produkuje sherry i wina w najlepszych hiszpańskich regionach winiarskich oraz prowadzi własne restauracje, a w ich beczkach dojrzewa whisky. Spotkania z kolejnymi rodzinami przedsiębiorców o mniejszej skali z branży łożysk kulkowych Rodamiento Bulnes i opakowań szklanych JUVASA przyniosły nam przegląd różnych spojrzeń na pracę członków rodziny w firmie. W jednej z nich pracuje ok. 30 członków rodziny!

Tematem przewijającym się podczas wszystkich spotkań z przedsiębiorcami rodzinnymi i ekspertami od biznesu rodzinnego, była konieczność i powszechność stosowania przez hiszpańskich przedsiębiorców rodzinnych protocolos familiares czyli formalnych uzgodnień między członkami rodziny w sprawach dotyczących ich relacji z firmą. Okazuje się, że przysłowiowa spontaniczność Hiszpanów jest często pozorem, a na pewno nie dotyczy sfery biznesu. Spisanie i uzgodnienie formalnych ustaleń co do zasad prowadzenia firmy przez rodzinę nie jest wymagane przez prawo. Jednak Hiszpanie czują się źle, jeśli nie ma tych zasad. Każdy podkreślał, że tworzenie protocolos familiares to powszechna praktyka, oczekiwana od każdego poważnego biznesu rodzinnego w celu zmniejszania ryzyka konfliktów, które mogą zaszkodzić rodzinie, firmie oraz kontrahentom.

Stowarzyszenie wyciągnie wnioski z tej wizyty dla polskiej praktyki prawnej i zarządzania biznesem rodzinnym. Na pewno zastanowimy się, jak hiszpańskie doświadczenia przenieść na polski grunt.

Inne aktywności pokazujące postęp w realizacji projektu przedstawimy w punktach, żeby nie pominąć ważnych szczegółów:

  • W drodze kilku przetargów udało nam się znaleźć wykonawcę, który przygotuje treści w dwóch brakujących obszarach tematycznych do portalu edukacyjnego. Treści te mają kluczowe znaczenie dla przygotowania programu doradczo-szkoleniowego dla uczestników projektu – rodzinnych przedsiębiorców;
  • Razem z wybranym w poprzednich miesiącach dostawcą portalu edukacyjnego pracujemy nad wersją ostateczną naszej platformy komunikacyjno-edukacyjnej. Prace są fazie końcowej – już niebawem będziemy mogli pokazać odnowiony portal firm rodzinnych;
  • Zrealizowaliśmy zamówienie na dostarczenie wyposażenia dla biura projektu LCK, potrzebnego m.in. to webinariów, tworzenia materiałów video oraz szkolenia uczestników projektu;
  • Przeszkoliliśmy i zatrudniliśmy 7 Animatorów Lokalnych w miastach, gdzie odbędzie się projekt: 5 ze strony naszego Stowarzyszenia oraz 2 ze strony partnerów.
  • Finalizujemy prace nad opracowaniem wizualizacji graficznej projektu, m.in. logotypu projektu, ulotki, roll-upów, plakatów etc. Już na dniach będziemy mogli się pochwalić się wynikami naszej pracy;
  • Po wstępnych pracach i konsultacjach eksperci projektu dopracowali ostateczną wersję modelu wsparcia przedsiębiorców rodzinnych który realizowany będzie poprzez lokalne centra kompetencji powstające w 7 miastach. Model ten został przedstawiony i zatwierdzony podczas roboczego spotkania zespołu projektu, które odbyło się w dn. 19-20 grudnia w Kutnie. Krótkie podsumowanie i relacje ze spotkania znajdziecie w materiale Telewizji Kutno;
  • Ułożyliśmy proces zarządzania i komunikacji w projekcie, co bez wątpienia przyczyni się do jego pomyślnej realizacji;

Spotkanie podsumowujące realizacje 1 etapu projektu – Kutno 19-20.12.2018

Pozostajemy w kontakcie. Będziemy informować o dalszych postępach w realizacji projektu.


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”