The National Interest o projekcie Firmy rodzinne dla Ukrainy

Prestiżowy amerykański dwumiesięcznik The National Interest słowami prof. Salvatore Babones* wskazał projekt naszego stowarzyszenia, czyli projekt Grup Zakupowych Kupuimorazom, jako przykład dobrych praktyk przenoszących najlepsze doświadczenia gospodarcze i umiejętności niezbędne do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Skomentował również, że jego zdaniem to ważniejsze wsparcie, niż embarga i wsparcie wojsk.

Celem projektu Kupuimorazom są:

  • Promocja nowych form finansowania poprzez stworzenie grup zakupowych dla ukraińskich małych firm rodzinnych
  • Wzmocnienie w ten sposób konkurencyjności ukraińskich firm rodzinnych przez optymalizację procesu biznesowego i podniesienie ich trwałości przez edukację na tematy dotyczące specyfiki firm rodzinnych
  • Stworzenie podstaw dla powstania społeczności ukraińskich firm rodzinnych

 

 

Źródło: National Interest

* Prof. Salvatore Babones jest socjologiem, badaczem ekonomii i polityki, profesorem Uniwersytetu w Sydney. Publikuje w „Foreign Affairs”, „National Interest” i na Inequality.org