Raport IFR z badania opinii przedsiębiorców rodzinnych o Tarczy Antykryzysowej

PUBLIKACJE W MEDIACH
Ponad połowa polskich firm rodzinnych nie przetrwa najbliższych 12 tygodni. Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie IFR, pokazuje, że Tarcza Antykryzysowa w obecnym kształcie nie pomoże uchronić rodzin polskich przedsiębiorców przed ruiną, a tym samym pracowników przed utratą miejsc zatrudnienia. Przedsiębiorcy rodzinni szczególnie krytycznie oceniają skutek działań Sejmu, wyraźnie negatywnie odbijających się na tle działań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i Senatu, czy nawet władz lokalnych.
gazetaprawna.pl businessinsider.com.pl wyborcza.biz money.pl
pb.pl mycompanypolska.pl egospodarka.pl dziennikpolski24.pl
wnp.pl inwestycje.pl isbnews.pl fxmag.pl
pulshr.pl superbiz.se.pl forsal.pl alebank.pl
Polityka Insight

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych po ogłoszeniu wyników głosowania Sejmu RP nad projektem ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz podpisania przegłosowanego pakietu przez Prezydenta RP przeprowadziło wśród firm rodzinnych badanie poświęcone ocenie działań władz państwa skierowanych na ratowanie polskich przedsiębiorców przed skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa.

Polscy przedsiębiorcy rodzinni bardzo krytycznie podchodzą do Tarczy Antykryzysowej. Zdecydowana większość z nich negatywnie ocenia trafność rozpoznania ich potrzeb przez Rząd (67,3%) oraz przygotowany pakiet wsparcia (83,3%).

(Czy Rząd we właściwy sposób zidentyfikował potrzeby polskich przedsiębiorców w obliczu kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa?)

(Czy Rząd przedstawił pakiet rozwiązań, który odpowiada na potrzeby Twojej firmy?)

Lepiej oceniane są starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – zebrał on jedynie 46,8% negatywnych ocen, choć prawie tyle samo przedsiębiorców (41,7%) wstrzymało się od oceny jego roli, zapewne dlatego, że działał on poza głównym nurtem mediów oraz nie jest bezpośrednio zaangażowany w proces legislacyjny.

(Czy działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców były skuteczne?)

Sejm stracił wiarygodność w oczach przedsiębiorców i zebrał aż 85,3% negatywnych ocen. Jednak przedsiębiorcy dostrzegli rolę Senatu i negatywnie jego wkład w Tarczę Antykryzysową oceniło jedynie 33,8%. Przedsiębiorcy dostrzegli więc senackie poprawki oraz ich bezkompromisowe odrzucenie przez większość sejmową.

(Czy posłowie Sejmu stanęli na wysokości zadania i merytorycznie działali na rzecz pakietu ustaw wspierających biznes w okresie pandemii?)

(Czy senatorowie stanęli na wysokości zadania i merytorycznie działali na rzecz pakietu ustaw wspierających biznes w okresie pandemii?)

Lepiej niż Rząd i Sejm oceniana jest działalność władz lokalnych na rzecz ratowania biznesów. Choć wynik 55,8% ocen negatywnych nie zadowala, jednak jest to zupełnie inny obraz starań władz lokalnych niż efektów działań Rządu i Sejmu.

(Czy wójt/burmistrz/prezydent Twojego samorządu podjął działania realnie ratujące Twój biznes?)

Obecne ograniczenia działalności gospodarczej rodzą obawę 57,7% firm stwierdza, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni. Natomiast 44,3% nie doczeka nawet 9 tygodni. Firmy rodzinne przewidują poważne problemy, pomimo obowiązywania Tarczy Antykryzysowej już od kwietnia.

(Ile tygodni jeszcze wytrzyma Twoja firma i rodzina bez bankructwa, jeśli utrzymane będą dotychczasowe ograniczenia, np.: zakaz zgromadzeń, zakaz konsumpcji w lokalu, zamknięcie większości punktów detalicznych, ograniczenia podróży zagranicznych, zamknięcie szkół etc.?)

Bankructwo firm oznacza jednocześnie ruinę rodzin przedsiębiorców. Dla 91% respondentów dochody z firmy stanowią ponad połowę rodzinnych dochodów. Dla 71,8% to ponad ¾ dochodów. Są to firmy dojrzałe: 69,9% z nich działa ponad 11 lat. Tworzą krajobraz poza metropoliami, bo 69,2% z nich działa w miejscowościach poniżej 0,5 mln mieszkańców. Są rozwojowe i z aspiracjami, bo jedynie 30,1% z nich koncentruje się tylko na rynku lokalnym. Pozostałe działają na skalę międzynarodową i ogólnopolską. Jedynie 34% respondentów to mikrofirmy.

(Jaki procent dochodów Twojej rodziny pochodzi z firmy?)

(W jakiej branży działa Twoja firma?)

(Ile osób zatrudnia Twoja firma?)

(Ile lat prowadzisz Swoją firmę?)

(Jakiej wielkości jest miejscowość w której znajduje się siedziba Twojej firmy?)

(Jaki jest obszar działania Twojej firmy?)

Wśród recept na uzdrowienie sytuacji przeważają następujące pomysły przedsiębiorców:

(Jakich rozwiązań najbardziej brak w pakiecie antykryzysowym?)

  1. 43,6% Dofinansowanie na preferencyjnych warunkach z gwarancją kredytową BGK
  2. 71,2% Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju dla wszystkich firm
  3. 82,7% Zwolnienie wynagrodzeń z podatku dochodowego i składek ZUS dla wszystkich firm
  4. 51,9% Pokrycie przez ZUS wynagrodzeń w okresie kwarantanny
  5. 35,9% Wprowadzenie/zwiększenie elastyczności norm czasu pracy i wynagrodzeń
  6. 50,6% Czasowe zawieszenie spłaty odsetek i rat kredytów oraz leasingów
  7. 57,1% Uwolnienia środków pieniężnych z kont split payment VAT
  8. 37,8% Ułatwienia w zakresie zwrotu podatku VAT
  9. 44,2% Przesunięcie na okres 3-6 miesięcy płatności podatków VAT, CIT, PIT i innych
  10. 53,2% Szeroko pojęta deregulacja upraszczająca prowadzenie biznesu

Według wyników badania w odczuciu przedsiębiorców rodzinnych Tarcza Antykryzysowa jest jedynie plastrem na rany zadane przez kryzys. To żadna ochrona, to żadne lekarstwo, żadna terapia, żaden plan wyjścia z kryzysu. To chwilowe zatrzymanie krwotoku, ale nie reanimacja i nie rehabilitacja pacjenta, jakim jest polska przedsiębiorczość w wyniku zderzenia z pandemią.

Wyniki badania IFR – Jak Państwo pomogło Twojej firmie? [PDF] Pobierz

Badanie przeprowadzono w formie elektronicznej ankiety w dn. 31 marca – 2 kwietnia 2020 r. Udział w badaniu wzięło 156 firm rodzinnych z całego kraju.