Rodzinni Przedsiębiorczym – Rodzinni Rodzinnym, Finansowanie unijne międzynarodowych projektów edukacyjnych

RODZINNI PRZEDSIĘBIORCZYM – RODZINNI RODZINNYM
18 XI 2015, o godz. 17:30 zapraszamy na warsztaty:
“Finansowanie unijne międzynarodowych projektów edukacyjnych”

(Prowadzi: Ewa Kubel – Fundacja Ad Meritum)

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Miasto Stołeczne Warszawa organizują cykl spotkań poświęcony wsparciu szkoleniowo-mentoringowemu prowadzonemu przez członków stowarzyszenia IFR dla innych członków IFR oraz dla przedsiębiorców skupionych wokół Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

ewa-kubel-rodzinniWarsztaty będą poświęcone programom Komisji Europejskiej wspierającym edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w latach 2014-2020, a szczególnie programowi Erasmus+ promującemu systemowe reformy na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego. Program ten zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży. 

Poruszę następujące zagadnienia:

  • Partnerstwa w projektach.
  • Międzynarodowe programy wymian,  staży, praktyk i szkoleń.
  • Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
  • Gdzie w tych programach jest miejsce dla firm rodzinnych, młodych przedsiębiorców i firm mikro?

UWAGA: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bardzo proszę o zapisywanie się mailowo, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń: [email protected]

Uczestnictwo możliwe po otrzymaniu potwierdzenia

  • Więcej informacji na temat spotkań na stronie: LINK
  • Zaproszenie PDF: (POBIERZ)

Następne spotkanie:
W grudniu spotkania nie będzie, następne dopiero po nowym roku – w styczniu 2016.