Rusza projekt budowania Lokalnych Centrów Kompetencji dla przedsiębiorczości rodzinnej!

13 lipca 2018 roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wraz z organizacjami partnerskimi (Związek Miast Polskich, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego oraz Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville) podpisali umowę z Centrum Projektów Europejskich na realizację ponadnarodowego projektu BUDOWANIA WSPARCIA STRUKTUR POLSKIEGO BIZNESU RODZINNEGO.

Pełna nazwa projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”, będzie realizowany w latach 2018-2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączny budżet projektu wynosi 2,86 mln zł.

(Wideo: Spotkanie partnerów inicjujące rozpoczęcie prac nad realizacją projektu, YouTube)

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania 7 Lokalnych Centrów Kompetencji (LCK) mających zadania edukacyjne i doradcze, w oparciu o wypracowane już praktyki partnera hiszpańskiego.

   

LCK będą stanowiły wsparcie, gdzie przedstawiciele firm rodzinnych otrzymają szybką pomoc w zakresie: efektywnego zarządzania, nawiązywania dialogu międzypokoleniowego i skutecznej sukcesji, przekazywania kompetencji z pokolenia na pokolenie, a także utrwalenie działalności przedsiębiorstwa i zwiększenie jego konkurencyjności w kontekście specyfiki działania biznesu rodzinnego. Założeniem kluczowym projektu jest współpraca w ramach budowanej sieci partnerstwa, pomiędzy firmami rodzinnymi, a grupami wsparcia lokalnego: samorządami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pracodawców i izb gospodarczych.

Modelem wsparcia zostanie objętych 350 firm rodzinnych i zostanie on przetestowany w wybranych 7 miastach. Wśród grupy miast zaproszonych do projektu, znajdzie się 5 zrekrutowanych w trakcie realizacji projektu oraz 2 o wysokim potencjale wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej, reprezentowane przez partnerów projektu i zaproszone do współpracy na etapie opracowania wniosku tj.: Kutno i Kalisz.

O przebiegu projektu będziemy informować na bieżąco.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie w sierpniowym numerze magazynu firm rodzinnych RELACJE.

Ogłoszenie podpisania umowy na stronie CPE: [czytaj dalej…]

Galeria zdjęć z wydarzenia

*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”