Skuteczny sukcesor firmy rodzinnej – studia podyplomowe

uniwersytet-ekonomiczny_wroclawW październiku 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu rozpoczną się dwusemestralne studia podyplomowe Skuteczny sukcesor firmy rodzinnej”. Program i organizacja studiów jest wynikiem współpracy IFR i Uniwersytetu Ekonomicznego.

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji przedstawicieli młodego pokolenia do efektywnego zarządzania firmą rodzinną. Studia kładą nacisk na rozwój umiejętności osobistych sukcesora –  budowania autorytetu sukcesora, relacji międzypokoleniowych, komunikacji i przywództwa w złożonej sytuacji firmowo-rodzinnej. Ponadto dają wiedzę w obszarach organizacji, działalności operacyjnej, kapitału ludzkiego, finansów i strategii. Program obejmuje 176 godzin dydaktycznych oraz 3 spotkania mentoringowe z przedsiębiorcami rodzinnymi.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i przede wszystkim warsztatów, w części przez kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego, a w części przez trenerów i przedsiębiorców współpracujących ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. Studia wyjdą naprzeciw problemom zgłaszanym przez firmy rodzinne, przy wykorzystaniu doświadczenia wypracowanego przez IFR w trakcie dwóch projektów unijnych „Firmy Rodzinne”.

  • Niższa cena dla członków IFR – 4 000 zł (dla pozostałych 4 400 zł)
  • Szczegóły i rekrutacja: LINK
  • Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Adresaci: Studia kierowane są do wszystkich tych, którzy już przejęli władzę w firmie rodzinnej, jak i kandydatów na następców.

Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. MODUŁ 1: SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO 0
2. Specyficzne cechy, znaczenie i problemy przedsiębiorstw rodzinnych 6
3. Ład rodzinny, sukcesja i zarządzanie majątkiem w rodzinie biznesowej 8
4. MODUŁ 2: ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO 0
5. Kształtowanie struktury organizacyjnej 8
6. Kultura organizacyjna firmy rodzinnej 4
7. MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ 0
8. Analiza, planowanie i organizacja działalności operacyjnej w firmie produkcyjnej i usługowej 20
9. Organizacja pracy i kształtowanie jej warunków 10
10. MODUŁ 4: KAPITAŁ LUDZKI W FIRMIE RODZINNEJ 0
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej 12
12. Motywowanie pracowników – narzędzia dla sukcesora 16
13. MODUŁ 5: FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE RODZINNYM 0
14. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie rodzinnym 14
15. Planowanie i ocena efektywności inwestycji 6
16. MODUŁ 6: STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO 16
17. MODUŁ 7: PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO SUKCESORA 0
18. Asertywne relacje budujące dobry klimat w firmie rodzinnej 16
19. Sytuacje zmiany/konfliktu w firmie rodzinnej 16
20. Inteligencja emocjonalna drogą do świadomego przywództwa 16
21. Budowanie autorytetu sukcesora 8
RAZEM 176