Spotkanie zarządu i liderów regionalnych 30-31 maja, w Warszawie

Drodzy Rodzinni,

Dziękujemy Wam za przesłane deklaracje udziału w spotkaniu z zarządem, cieszymy się, że wiele osób chce włączyć się we wspólne inicjatywy naszego stowarzyszenia. Większość z Was woli spotkanie w Warszawie, ze względu na koszty.

Spotykamy się zatem w Warszawie, w dniach 30-31 maja 2015

w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25

Godzina rozpoczęcia:

  • w dniu 30 maja: 9:00 – 16:00
  • w dniu 31 maja: 9:00 – 14:00

Z tymi, którzy mogą, już 29 maja o 19:00 spotkamy się na kolacji w restauracji, osobno podamy jeszcze miejsce spotkania.

Koszty spotkania każdy uczestnik poniesie indywidualnie, we własnym zakresie. Na obiad będzie można pójść do jednej z licznych restauracji przy ul. Zgoda, Bracka i Chmielna, w niektórych z nich ceny za obiad zaczynają się już od 15-20 zł. Również koszt kolacji w dniu 29 maja każdy z uczestników pokryje indywidualnie.

Zachęcamy również Was, jeśli macie taką możliwość, do przywiezienia regionalnych smakołyków na stół regionalny na nasze spotkanie, w ten sposób przybliżymy sobie nawzajem nasze regiony i będziemy mieli dodatkowy impuls do integracji.

Noclegi każdy planuje we własnym zakresie. Gdyby koszt noclegu był dla kogoś z Was przeszkodą we wzięciu udziału, prosimy o zwrócenie się do zarządu z wnioskiem o refundację kosztów do dnia 15 maja. W razie potrzeby znalezienia noclegu, możemy również w tym pomóc.

Co do programu spotkania:

Chcemy zacząć od zgłaszania potrzeb, oczekiwań, pomysłów na działania,  inicjatyw. Stworzymy swoistą Inicjatywę inicjatyw. Następnie przejdziemy do  formowania kierunków działania, podzielimy się na kilka zespołów, będziemy pracować nad konkretnymi projektami. Będziemy w taki sposób formułować projekty, aby były to to projekty przyczyniające się do rozwoju stowarzyszenia oraz umacniania pozycji i znaczenia. Zanim zaczniemy pracować nad konkretnymi projektami, zdefiniujemy, o jaki rozwój stowarzyszenia nam chodzi.

Moderatorami spotkania będą Andrzej Jacek Blikle i Jacek Jakubowski.

Rejestracja na spotkanie została zamknięta. Istnieje możliwość zapisania się poprzez kontakt e-mailowy z sekretariatem: [email protected]