Ulga B+R oraz IP Box jako elementy Tarczy Antykryzysowej

Serdecznie zapraszmy na najbliższe webinarium naszego partnera strategicznego Kancelarii Ożóg Tomczykowski pt. “Ulga B+R oraz IP Box jako elementy Tarczy Antykryzysowej“, które odbędzie się w czwartek 28 maja 2020 o godz. 11:00.

W czasie pandemii COVID-19 wiele przedsiębiorstw staje przed dylematem, skąd pozyskać dodatkowe finansowanie. Czy powinny ograniczyć produkcję, czy może jednak wprost przeciwnie – w ramach swojego profilu działalności, położyć nacisk na badania i rozwój? Odpowiedzi na powyższe pytania, należy poszukiwać w ulgach podatkowych B+R i IP Box oraz w Tarczy Antykryzysowej. Rozwiązania te, w sposób efektywny mogą przyczynić się do zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstw, których efekty pracy są wykorzystywane m.in. do wspierania walki z pandemią COVID-19.

Podczas webinaru, zostaną przedstawione główne założenia ulgi B+R i IP Box oraz zostanie wskazane, dlaczego w obecnym czasie ulgi te, mogą stanowić efektywny sposób zwiększenia finansowania przedsiębiorstwa.

Podczas webinaru, poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • czym jest ulga B+R oraz jak z niej skorzystać;
  • jakie rozwiązania przewiduje tarcza antykryzysowa w odniesieniu do ulgi B+R;
  • czym jest IP Box oraz jak z niego skorzystać;
  • jakie rozwiązania przewiduje tarcza antykryzysowa w odniesieniu do IP Box;
  • praktyczne zastosowanie ulgi B+R oraz IP Box.

Spotkanie poprowadzą eksperci Kancelarii Ożóg Tomczykowski: Michał Czajkowski oraz Marcin Rozbicki.

REJESTRACJA