Uroczyste podpisanie inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego

Jest nam niezwykle miło poinformować, że członkowie zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych zostali zaproszeni przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmian w ordynacji podatkowej. Podpisanie projektu ustawy miało miejsce 4 grudnia 2015 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim.

Zmiany, które przewiduje projekt obejmują m.in. następujące zagadnienia przedstawamy poniżej:

  1. wprowadzenie zasady in dubio pro tributario – pozwoli rozstrzygać w procesie wydawania decyzji podatkowych i wyroków sądowych istniejące w obecnych regulacjach i różnie interpretowane luki prawne na korzyść podatników,
  2. zwiększenie pewności, co do zaistnienia przedawnienia podatkowego – co do zasady zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat. Bieg tego terminu może być jednak z różnych powodów zawieszany (po zawieszeniu biegnie nadal) lub przerywany (po przerwie rozpoczyna biec od początku). Proponuje się, aby w przypadku wybranych i nadużywanych przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat,
  3. ograniczenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji – obecnie organ podatkowy może z różnych powodów zastosować wobec decyzji od której podatnik może się jeszcze odwołać specjalny tryb, który pozwala rozpocząć egzekucję z majątku podatnika. Proponuje się uniemożliwienie nadania rygoru w jednej sytuacji, a mianowicie wyłącznie z powodu krótkiego czasu (3 miesiące) do przedawnienia zobowiązania,
  4. wprowadzenie fakultatywności składania uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej,
  5. uchylenie obowiązków administracyjnych związanych z „korektą kosztów” w podatkach dochodowych,
  6. zmniejszenie uciążliwości kontroli dla MŚP poprzez wprowadzenie możliwości kontroli ksiąg w miejscu ich prowadzenia – ujednolicenie ustawy o swobodzie z ordynacją, w której taka możliwość istnieje.

Cieszymy się, że głos IFR jest dla Kancelarii Prezydenta RP ważny i znaczący.

13.12.2014
Ewa Kubel
sekretarz generalny