Webinaria Arena Tax | Czerwiec 2022

Na prośbę członka naszego Stowarzyszenia – firmy Arena Tax – serdecznie zapraszamy do udziału w czerwcowym cyklu spotkań online z doradcami podatkowymi. Tematyka i terminy zaplanowanych spotkań:

  • 7 czerwca godz. 12:00 | Pośrednie transakcje rajowe – Automatyzacja procesu weryfikacji kontrahentów | Kiedy mówimy o pośrednich transakcjach rajowych, jak w praktyce je zidentyfikować, czemu należyta staranność w przypadku pośrednich transakcji rajowych jest istotna oraz co czeka podatnika za brak wywiązania z obowiązków. Ponadto na spotkaniu przedstawimy Państwu, jak w prosty sposób dzięki rozwiązaniu IT poradzić sobie z nowym wyzwaniem oszczędzając czas i eliminując potencjalne ryzyko.
  • 9 czerwca, godz. 10:00 | Strategia podatkowa a MDR – jakie obowiązki ciążą na podatnikach CIT? | Kluczowe aspekty sporządzania informacji o realizowanych strategiach podatkowych, przekazywanie informacji o MDR, sankcje za nieprzestrzeganie wymogów.
  • 13 czerwca, godz. 11:00 | Masowo, ale z małymi podatkami – czyli jak wykorzystać ulgi przy produkcji seryjnej? | Czy powtarzalność produkcji pozbawia prawa do stosowania ulg? Ulga IP Box, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję – jak wykorzystać sposoby na obniżenie obciążeń podatkowych.
  • 14 czerwca, godz. 10:00 | Nowe obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych | Niekorzystne zmiany w KKS | Przed nami jedna z największych nowelizacji KSH od początku jego obowiązywania. Oprócz uregulowania tematyki grupy spółek i kompleksowym uregulowaniu ich działania, najważniejsze zmiany dotyczą zasad odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych oraz ich bieżącego funkcjonowania. Dodatkowo, w Sejmie złożony został obszerny projekt ustawy zmieniającej kodeks karny skarbowy istotnie zaostrzający kurs wobec podatników.
  • 20 czerwca, godz. 10:00 | Polski Ład 2.0 – Nowe rozdanie | 12 maja br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, którą potocznie przyjęło się określać mianem „Polski Ład 2.0”. Planowane są pilne zmiany przepisów, które – w nowym kształcie – mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Udział w webinariach jest bezpłatny. Wszystkie szczegóły, agendy wydarzeń oraz rejestracja na poszczególne webinaria dostępne podniżej.

REJESTRACJA