Zakonczenie V Europejskiego Kongresu Finansowego

24 csopot -logo-ekf-2015zerwca 2015 zakończył się spopcki V Europejski Kongres Finansowy. Dzień wczesniej moderatorem debaty pt. “Giełda jako narzędzie w pokonywaniu barier w rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w obszarach sukcesji, profesjonalizacji i wzrostu?” był Tomasz Budziak, Członek Zarządu Stowarzyszenia IFR.

Debata wyłącznie z udziałem zaproszonych osób, w tym przedstawicieli firm rodzinnych i ekspertów, liczyła blisko 30 osób. Prócz IFR partnerami moderującymi była Giełda Papierów Wartościowych (Paweł Tamborski, Prezes Zarządu) oraz kancelaria Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy (Konrad Konarski, Partner).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

  • Firmy rodzinne a giełdowe – czy rozbieżne strategie – wzrostu wartości firm można pogodzić? Czy rozwój z wykorzystaniem rynku kapitałowego to najlepsza opcja dla firm rodzinnych? Co zniechęca firmy rodzinne do wejścia na giełdę?
  • Jakie korzyści wiążą się z notowaniem firm rodzinnych na giełdzie, a jakie wiążą się z tym zagrożenia?
  • Wartość firm rodzinnych a ich rynkowe wyceny?
  • Jak zachować równowagę między interesem i wartościami rodziny a obcym inwestorami?
  • Corporate governance a konflikt interesu w spółkach rodzinnych. Co zniechęca firmy rodzinne do wejścia na giełdę?

v_kongres_finansowy_spopt2015_01

v_kongres_finansowy_spopt2015_02

Więcej informacji na temat kongresu: strona EKF