Śmierć nie będzie końcem biznesu
Po śmierci właściciela jego firma nie zginie. Będą ją mogli prowadzić spadkobiercy przy pomocy zarządcy. Rząd przyjął długo oczekiwany projekt. Około 1 miliona firm rodzinnych może odetchnąć z ulgą. Od 1 czerwca 2018 r., kiedy wejdzie w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, znacznie łatwiej będzie spadkobiercom przejmować rodzinne biznesy i płynnie kontynuować ich działalność. Czytaj dalej…

 

Ewa Sobkiewicz: Bez nas nic się nie uda
Zapraszamy do lektury wywiadu z Ewą Sobkiewicz, prezes naszego stowarzyszenia, w 11/12 2017 wydaniu magazynu Kapitał Polski, który przeprowadził Ryszard Żabiński. Rozmowa dotyczyła m.in.  X Zjazdu Firm Rodzinnych, który tym razem odbył się w Łodzi, problemach związanych z sukcesją w firmach rodzinnych oraz Manifeście Firm Rodzinnych. Czytaj dalej…

 

Krzysztof Ogorzałek: Manifest Firm Rodzinnych, Sukcesja, u-Rodziny 2017
Wywaiad z członkiem zarządu IFR – Krzysztofem Ogorzałkiem w RDC radio dla Ciebie 101,00 w programie Liberator. Podczas rozmowy uczestnicy rozmawiali o firmach rodzinnych jako takich – firmy rodzinne to innowacyjne przedsiębiorstwa stanowiące 60% polskiej gospodarki, często zatrzudniające setki lub tysiące pracowników (nie tylko jednoosobowe działalności gospodarcze). Poruszono także temat Manifestu Firm Rodzinnych, ogłoszonym podczas tegorocznej edycji Zjazdu Inicjatywa Firm Rodzinnych u-Rodziny 2017 w Łodzi, a także Ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-rppl Tomasz Budziak: Firmy rodzinne to przyszłość polskiej gospodarki
Firmy rodzinne to przyszłość naszej gospodarki? Zgadza się! Aby jednak zachować charakter rodzinny naszych firm, potrzebne jest spełnienie wielu warunków. Są nimi np. zgodnie współpracujące wielopokoleniowe rodziny, dobre codzienne i strategiczne zarządzanie, odpowiednie wychowanie i motywowanie następców. Z drugiej strony nasze firmy nie funkcjonują przecież w próżni. Są ważnym, chociaż często ignorowanym elementem gospodarki lokalnej. Czytaj dalej…

 

Łukasz Rotarski: Śląskie Firmy Rodzinne
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Łukaszem Rotarskim, Prezesem Oddziału Śląskiego IFR, który ukazał się w Kapitale Śląskim, dodatku do Dziennika Gazeta Prawna. W przyszłym roku minie 10 lat od powstania Stowarzyszenia Inicjatywy Firm Rodzinnych. Jak ocenia Pan ten okres, co udało się przez ten czas osiągnąć? W jaki sposób stowarzyszenie IFR wspomaga firmy rodzinne w Polsce? Jaka jest obecna rola firm rodzinnych w polskiej gospodarce? Czy polskie prawo sprzyja prowadzeniu takiej działalności? O tym wszystkim na str. 19. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-wsieci Ewa Wesołowska rozmawiała z Tomaszem Budziakiem nt. ustawy sukcesyjnej
Prezes Stowarzyszenia IFR opowiada o problemach związanych z sukcesją w firmach rodzinnych i o sytuacji prawnej po śmierci jej właściciela w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Mówi w wywiadzie o konieczności zmian, które nasi sąsiedzi wprowadzili już lata temu, dzięki czemu np. niemieckie firmy rodzinne (np. Volkswagen) zdobyły zdecydowaną przewagę nad tymi polskimi, które niejednokrotnie umierały z właścicielem. Czytaj dalej…

 

Wywiad z Łukaszem Rotarskim, Prezesem Zarządu Oddziału Śląskiego IFR
Praca Oddziału Śląskiego polega między innymi na comiesięcznych spotkaniach w różnych firmach rodzinnych z terenu województwa śląskiego, które stanowią możliwość wymiany poglądów czy promocji przedsiębiorstw. Dotychczas spotkania odbyły się już w Katowicach, Piekarach Śląskich oraz Tychach. Najbliższe planowane są w Częstochowie i Dobrodzieniu. IFR jest platformą do rozwiązywania problemów systemowych firm rodzinnych, poszerzenia horyzontów przedsiębiorców oraz wypracowywania nowych metod współpracy między rządzącymi a przedstawicielami firm rodzinnych. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-gazprawna Ustawa o sukcesji z szansą na sukces
Odpowiedź na realia gospodarczej rzeczywistości i więcej niż przyzwoite wykonanie. Tak projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ocenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, która od lat walczyła o uchwalenie przepisów umożliwiających łatwe przejęcie biznesu po śmierci jego właściciela. Czytaj dalej…

 

Audycja: Rodzinne święta – czy aby na pewno? Jak jest naprawdę w firmach rodzinnych
Kilka dni temu składaliśmy sobie życzenia „Rodzinnych świąt”. Z drugiej strony często używamy stwierdzenia, że „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”. Jak jest naprawdę, jak działają i jak wspierane są firmy rodzinne? Czy łączenie działalności biznesowej z życiem prywatnym zawsze się sprawdza? Zapraszamy do posłuchania godzinnej rozmowy o i z firmami rodzinnymi, w której uczestniczyli członkowie zarządu oddziału śląskiego – Agata Hagno (dpm.com.pl), Irena Kurdziel (kotrak.pl) oraz Łukasz Rotarski (anro.net.pl). Czytaj dalej…

 

Wywiad: Czego naprawdę chcą przedsiebiorcy rodzinni i jak działają
Przedsiębiorcy rodzinni chcą nie tylko wzajemnej współpracy, ale przede wszystkim zamian w obszarze swojej działalności. Największym problemem dla przedsiębiorców są zmieniające się przepisy. Przedsiębiorcy planują m.in. konferencje tematyczne i spotkania z parlamentarzystami. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych to najstarsza i największa w Polsce organizacja, która obecnie skupia ponad 600 osób, a nowy oddział w województwie śląskim, na razie 40. – Łukasz Rotarski – prezes Oddziału Śląskiego IFR. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-rppl Firma nie musi umierać wraz z właścicielem
Ministerstwo Rozwoju finalizuje prace nad ustawą, która ma pomóc w rozwiązaniu palącego problemu, by śmierć przedsiębiorcy nie oznaczyła zamknięcia działalności i zwolnienia pracowników. Jak w pewnej niedużej firmie jubilerskiej, gdzie nikt ze spadkobierców nie miał pomysłu na kontynuowanie działalności po nagłej śmierci właściciela, więc skupili się na podziale jej wyposażenia, a firma znikła z rynku. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-money Wiceminister Mariusz Haładyj: Projekt ustawy o sukcesji w firmach jesienią wejdzie pod obrady rządu
Minął termin na zgłoszenie uwag w procesie konsultacji społecznych. Wpłynęły m.in. bardzo konstruktywne uwagi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, także uwagi ze strony Ministerstwa Finansów, doprecyzowujące różne zapisy. Na spokojnie chcemy je wszystkie przeanalizować i w ciągu dwóch tygodni zwołać konsultacje uzgodnieniowe z udziałem partnerów społecznych. Jesienią projekt powinien pojawić się na Komitecie Stałym Rady Ministrów, a potem Rady Ministrów. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-wyborczabiz Wiceminister Mariusz Haładyj: Projekt ustawy o sukcesji w firmach jesienią wejdzie pod obrady rządu
Projekt ustawy dotyczący usprawnienia sukcesji w firmach rodzinnych zostanie przyjęty jesienią przez Radę Ministrów, a później przez parlament i ma realne szansę na wejście w życie od 1 stycznia 2018 r., wynika z wypowiedzi wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-isbnews Wiceminister Mariusz Haładyj: Projekt ustawy o sukcesji w firmach jesienią wejdzie pod obrady rządu
Projekt ustawy dotyczący usprawnienia sukcesji w firmach rodzinnych zostanie przyjęty jesienią przez Radę Ministrów, a później przez parlament i ma realne szansę na wejście w życie od 1 stycznia 2018 r., wynika z wypowiedzi wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-inwestycjepl Właściciele firm rodzinnych pozytywnie oceniają projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym
Projekt ustawy dotyczący usprawnienia sukcesji w firmach rodzinnych zostanie przyjęty jesienią przez Radę Ministrów, a później przez parlament i ma realne szansę na wejście w życie od 1 stycznia 2018 r., wynika z wypowiedzi wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-wolters Jesienią ma być projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym jesienią powinien trafić na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów i rządu – poinformował w poniedziałek podczas konferencji wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-rppl Adam Krause: Przedsiębiorstwo może działać także przed podziałem spadku
Przedsiębiorstwo może działać także przed podziałem spadku, a dzielenie go przez sukcesorów jest ostatecznością. Pokazuje to najnowszy wyrok Sądu Najwyższego, tym bardziej ciekawy, że Ministerstwo Rozwoju finalizuje prace nad ustawą, która ma sprawić, że śmierć przedsiębiorcy nie będzie oznaczała zamknięcia działalności i zwolnienia pracowników. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-rppl Tomasz Budziak: Ustawa o sukcesji – co planuje rząd?
Tomasz Budziak, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w wywiadzie: czy proponowane przez rząd zmiany w przepisach spowodują, że firmy nie będą umierały wraz z właścicielami? Czytaj dalej…

 

logo-prasa-moznainaczej Prof. Andrzej Blikle: Firmy rodzinne w obliczu nadchodzących sukcesji
Wbrew niekiedy wyrażanym opiniom, firmy rodzinne to nie gospodarczy margines, ale raczej reguła. We wszystkich rozwiniętych gospodarkach świata stanowią większość ogólnej liczby firm — od 60 do 90 proc., w Polsce 78 proc. — co oznacza, że w naszym kraju jest ich około 1,5 miliona i to nie licząc firm rolniczych. Oprócz małych, których jest oczywiście najwięcej, są też i duże. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-polskieradio Prof. Andrzej Blikle: Biznes rodzinny to wielka odpowiedzialność
Najpoważniejszym problemem firm rodzinnych jest sprawa sukcesji, czyli przekazania firmy w ręce kolejnego pokolenia. – Niestety, jak pokazują badania, w Unii Europejskiej niewiele ponad 30 proc. firm rodzinnych ma gotowy plan sukcesyjny, a w Polsce jedynie 6,5% studiującej młodzieży z firm rodzinnych zamierza przejąć schedę po rodzicach. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-rppl Rodzinne firmy zyskują na znaczeniu
Odczuwamy bardzo wyraźnie wzrost zainteresowania firmami rodzinnymi, co jest również widoczną tendencją w całej Europie. Coraz bardziej dostrzega się zarówno ich gospodarczą, jak i społeczno–polityczną rolę – twierdzi prof. Andrzej Blikle. Czytaj dalej…

 

logo-prasa-onet Firmy rodzinne to nie gospodarczy margines
Wbrew wyrażanym niekiedy opiniom firmy rodzinne to nie gospodarczy margines. Wszędzie na świecie jest ich więcej niż firm nierodzinnych, wszędzie też generują blisko połowę PKB i ponad połowę miejsc pracy. Czytaj dalej…