Ankieta Akademii WSB – Cechy myślenia sieciowego w firmach rodzinnych

Drodzy Rodzinni, zwrócił się do nas doktorant z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej – Paweł Czart z prośbą o wsparcie w przygotowaniu artykułu naukowego poświęconego tematyce firm rodzinnych. Poniżej krótki tekst przewodni do ankiety, która stanowi część empiryczną artykułu.

Współdziałanie między partnerami biznesowymi przyciąga zainteresowanie współczesnych badaczy. Jednak wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z ich pełnego potencjału traktując współdziałanie jako rutynę organizacyjną. Autor ankiety i przygotowywanego artykułu naukowego dokonuje próby wskazania kluczowych cech określających współdziałanie partnerów biznesowych skupiając swoje rozważania na funkcjonowaniu firmy rodzinnej w sieci kontaktów.

Autor stawia pytanie jakie cechy opisują myślenie sieciowe w funkcjonowaniu firmy rodzinnej w sieci.

Ankieta jest częścią empiryczną artykułu naukowego, który przygotowuję do opublikowania na łamy czasopisma naukowego. Tematem artykułu i jednocześnie celem badania jest wskazanie kluczowych cech myślenia sieciowego w funkcjonowaniu firm rodzinnych i taki też jest tytuł: “Kluczowe cechy myślenia sieciowego w funkcjonowaniu firmy rodzinnej”.

Kwestionariusz ankiety zawiera 5 pytań głównych i trzy dotyczące metryczki. Ankieta jest w pełni anonimowa.

ANKIETA

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie kwestionariusza. Wasze opinie i uwagi są bardzo cenne i pozwolą na przygotowanie artykułu naukowego opisującego teoretyczny obszar funkcjonowania firmy rodzinnej w sieci.