Ankieta | Wykorzystanie mentoringu w edukacji sukcesorów w przedsiębiorstwach rodzinnych

Drodzy Rodzinni, zgłosiła się do nas doktorantka z Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Szkole Głównej Handlowej – Pani Barbara Rychta – z prośbą o wsparcie w rozpowszechnieniu badania ankietowego pt. “Wykorzystanie mentoringu w edukacji sukcesorów w przedsiębiorstwach rodzinnych“.

Badanie realizowane jest w ramach konkursu SGH na projekty badawcze w 2021 roku. Jego celem jest ocena stopnia i zakresu wykorzystania mentoringu w realizacji ścieżki kariery potencjalnego sukcesora w przedsiębiorstwie rodzinnym. Wszystkich sukcesorów zachęcamy do udziału w badaniu.

ANKIETA