Apel IFR do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Firmy Rodzinne apelują o adekwatną reakcję władz Polski na zagrożenia gospodarcze wynikające z epidemii koronawirusa.

W sobotę nad ranem Sejm RP uchwalił pakiet ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej, przygotowanej przez Rząd, aby wesprzeć polskich przedsiębiorców w trakcie kryzysu. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych jest zaniepokojone brakiem uwzględnienia w przyjętym projekcie zasadniczych postulatów zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorców i organizacji ich reprezentujących. Jeszcze większą obawę wzbudza wprowadzenie do tzw. pakietu osłonowego kontrowersyjnych przepisów, niemających nic wspólnego z ratowaniem gospodarki lub wspieraniem rodzimych firm, tj. zwiększenie kompetencji prokuratora generalnego, udzielenie premierowi prawa do odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego oraz zmianę ordynacji wyborczej. Z pełnym zaangażowaniem i zaufaniem do polskich władz braliśmy udział w przygotowywaniu rozwiązań zmniejszających negatywne skutki działań ograniczających epidemię. Jednak przedsiębiorcy rodzinni nie godzą się, aby kryzysowa sytuacja usprawiedliwiała wprowadzanie chyłkiem zmian podważających zaufanie do intencji rządzących.

Należy podkreślić, że zarówno konstrukcja przyjętych przepisów, jak i skala zaproponowanej pomocy nie odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców i nie są w stanie zabezpieczyć ich w trakcie kryzysu. Skomplikowanie przyjętych norm prawnych oraz biurokratyczne ograniczenia i wymogi uniemożliwiają większości przedsiębiorców skorzystanie z zaproponowanych rozwiązań. Co więcej, pakiet osłonowy w dużym stopniu ogranicza się do wspomagania mikroprzedsiębiorców, podczas gdy mały i średni biznes, stanowiący trzon polskiej gospodarki, został pozbawiony realnej pomocy ze strony Państwa. Bardzo wątpliwe wydaje się także założenie, że za trzy miesiące kryzys minie.

W ciągu ostatnich kilku tygodni Stowarzyszenie IFR wspólnie z innymi organizacjami przedsiębiorców, zaangażowały się w prace nad opracowaniem rozwiązań skierowanych na pomoc przedsiębiorcom w tej nadzwyczajnej sytuacji. W tym czasie Rządowi i Parlamentowi przekazano obszerną listę działań niezbędnych do wprowadzenia, aby uchronić polską gospodarkę przed skutkami recesji. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, po konsultacjach ze środowiskiem, również przekazał konkretne propozycje rozwiązań, które realnie wesprą biznes. Jednak pomimo deklaracji Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz o uwzględnieniu propozycji i uwag ze strony przedsiębiorców, nasz głos nie został usłyszany.

Koniec miesiąca zbliża się nieubłaganie, a wraz z nim nasilenie problemów przedsiębiorców z zachowaniem płynności finansowej oraz utrzymaniem miejsc pracy. Apelujemy do Senatu o przejrzenie i modyfikacje przyjętych zapisów Tarczy Antykryzysowej. Apelujemy również do Rządu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o rozbudowanie przyjętego pakietu działań o propozycje zgłaszane bezpośrednio przez adresatów tej pomocy, nas przedsiębiorców. Prosimy także Prezydenta RP o pochylenie się nad postulatami organizacji reprezentujących polskie firmy i włączenie się w proces dopracowania przyjętych rozwiązań.

Albo Państwo pomoże przedsiębiorcom TERAZ, albo za chwilę, NIE BĘDZIE KOMU POMAGAĆ!


Apel Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych do Senatu RP [PDF] Pobierz

Apel został przesłany do wiadomości:

  • Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  • Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
  • Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Bogdan Borusewicz – Wicemarszałek Senatu
  • Michał Kamiński – Wicemarszałek Senatu
  • Stanisław Karczewski – Wicemarszałek Senatu
  • Gabriela Morawska-Stanecka – Wicemarszałek Senatu
  • Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju
  • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP