Piątka FBN – Postulaty Firm Rodzinnych

Szanowni Państwo,

W Polsce mamy według danych GUS ponad 2 miliony firm rodzinnych, które zbudowały swoją historię i swoją siłę na tradycyjnie polskich wartościach – rodzinie i przedsiębiorczości, myśląc i pracując na pokolenia. Tworzymy w ten sposób jeden z fundamentów polskiego patriotyzmu gospodarczego i nadzieję na gospodarczy i technologiczny rozwój Polski. Według wielu różnych szacunków przynosimy ok. 60 proc PKB i generujemy ok. 8 milionów miejsc pracy.

FBN Family Business Network Poland jest organizacją zrzeszającą duże i średnie firmy rodzinne budujące markę na pokolenia. Naszymi Członkami są takie firmy jak m. in. LPP, Ochnik, Nowy Styl, Putka, Duda, Colian, Yes Biżuteria, JMP Flowers, Vox, Lancerto, Meble Forte. Łącznie generujemy 25 mld złotych obrotu i 50 tys. miejsc pracy – a co najważniejsze, większość z nas ogromną część swojej produkcji eksportuje i działa aktywnie na rynkach zagranicznych.

W związku z epidemią koronawirusa, zostaliśmy postawieni w sytuacji bezprecedensowej – kraj objęty jest kwarantanną, tracimy z dnia na dzień możliwość działania, a co za tym idzie zachowania płynności finansowej i utrzymania miejsc pracy. Nie zmienia to faktu, że jako firmy rodzinne z zaangażowaniem i odpowiedzialnością działamy, także charytatywnie, by pomóc Krajowi i Społeczeństwu w obecnej trudnej sytuacji – lokalnym społecznościom, szpitalom, edukacji – naszym pracownikom i małym ojczyznom, w których działamy i do których jesteśmy na pokolenia przywiązani.

W obecnej sytuacji także firmy rodzinne pilnie potrzebują wsparcia od Państwa – bez natychmiastowej interwencji i pomocy rządu nie będziemy w stanie przede wszystkim utrzymać miejsc pracy. Wszyscy będziemy musieli zderzyć się ze szkodliwymi skutkami masowych zwolnień i lawinowo rosnącego poziomu bezrobocia, co przełoży się również na olbrzymie koszty dla państwa – finansowe i społeczne.

Dlatego w obecnej sytuacji fundamentalne znaczenie ma natychmiastowa i stanowcza reakcja władz Państwa. Nasze analizy pokazują, że nawet zwlekanie z działaniem do połowy kwietnia może sprawić, że wiele firm podejmie działania restrukturyzacyjne, co może już w pierwszej fali spowodować ponad milionowe bezrobocie – i jego dalszy lawinowy wzrost. W ramach wspólnej odpowiedzialności, dołączając się do „piątek” społecznych, które proponował i proponuje Rząd, stworzyliśmy „piątkę” przedsiębiorców rodzinnych, ograniczając się wyłącznie do odpowiedzialnych, realnych postulatów – propozycji najpilniejszych działań, które zapewnią możliwość przetrwania gospodarki, ochrony ludzi i podniesienia się jej po kryzysie.

Postulujemy o:

  • Wprowadzenie przez BGK i inne Banki, we współpracy z NBP i KNF pakietu gwarancji kredytowych dla przedsiębiorstw i wsparcie przedsiębiorców przez system gwarancyjny w uzyskiwaniu finansowania z sektora bankowego.
  • Zwolnienie wypłacanych wynagrodzeń z podatku dochodowego oraz składek ZUS na okres trzech miesięcy i wyłączenie tego wsparcia z zakresu pomocy de minimis.
  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju i wyłączenie tego wsparcia z zakresu pomocy de minimis.
  • Pokrycie zwolnień chorobowych pracowników przebywających na obowiązkowej kwarantannie przez ZUS i wyłączenie tego wsparcia z zakresu pomocy de minimis.
  • Wprowadzenie/zwiększenie elastyczności norm czasu pracy i swobody w zakresie wydłużenia okresu rozliczeniowego pracownikom do 12 miesięcy od następnego dnia po ogłoszeniu.

Bardzo liczymy na szybką i energiczną reakcję, zrozumienie, elastyczność i dialog z Rządem w tych trudnych czasach, a jednocześnie deklarujemy gotowość i zaangażowanie we wszystkie projekty i pomysły, które odbudują gospodarkę po kryzysie, w którym się znalazła i uczynią ją konkurencyjną względem krajów, które już działania amortyzujące kryzys i stymulujące wzrost wykonują.

Z poważaniem

Adam Rozwadowski Prezes Zarządu FBN


Piątka FBN – Postulaty Firm Rodzinnych [PDF] Pobierz

Źródło: The Family Business Network