Badanie: Sukcesja i transfer biznesu w Małopolsce

Drodzy Rodzinni,

Prywatna działalność gospodarcza funkcjonuje w Polsce na zasadach wolnorynkowych dopiero od 30 lat, co powoduje, że w znacznej większość firmy, które działają na rynku są w rękach tych samych osób, które je zakładały. Tematyka sukcesji i transferu biznesu w firmach rodzinnych pojawia się jednak coraz częściej w przestrzeni publicznej, gospodarczej i naukowej. W związku z tym serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia Inicjatywy Firm Rodzinnych to wzięcia udziału w badaniu.

Głównym celem badania pt. “Sukcesja i transfer biznesu w Małopolsce” realizowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jest dostarczenie informacji na temat potrzeb, oczekiwań oraz problemów w firmach rodzinnych z terenu województwa małopolskiego.

W ramach badania chcemy zdiagnozować potrzeby dotyczące instytucjonalnego wsparcia od administracji i jednostek publicznych. Informacje te mają pomóc w wypracowaniu wniosków, rekomendacji i zaprojektowaniu mechanizmów, narzędzi i usług służących wsparciu sukcesji i transferu biznesu w przedsiębiorstwach.

Celem dodatkowym jest poznanie charakterystyki firm rodzinnych na terenie województwa małopolskiego, ich udziału w sektorze MŚP oraz porównanie ich charakterystyki na tle firm nierodzinnych.

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią bardzo istotny element sektora MŚP (w zależności od sposobu klasyfikacji nawet ponad 80%), kształtują w istotny sposób zwłaszcza regionalną i lokalną gospodarkę w związku z tym ich trwałość jest ważna i powinna być wspierana. Dlatego też pozyskanie każdych dodatkowych informacji i danych – zwłaszcza jak najbardziej aktualnych – o przedsiębiorstwach w kontekście sukcesji stanowi niezwykle istotny element pomocy przy projektowaniu polityk publicznych w tym obszarze i wpisuje się w działania zdefiniowane w:

  • Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020;
  • Osi priorytetowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
  • Realizowanym projekcie “STOB regions – sukcesja i transfer firm w regionach” (Interreg Europe).
GRUPY RESPONDENTÓW
  • Przedsiębiorcy – przedstawiciele firm rodzinnych z terenu województwa małopolskiego; właściciele lub kadra zarządzająca przed przeprowadzeniem procesu sukcesji lub w jej trakcie.
  • Sukcesorzy – przedstawiciele firm rodzinnych z terenu województwa małopolskiego po udanym przeprowadzeniu procesu sukcesji. W ramach tej grupy respondentów możliwe jest także przeprowadzenia wywiadów z nestorami tj. osobami, które przekazały firmę sukcesorowi.
  • Eksperci – osoby czynnie związane z tematem sukcesji i transferu biznesu w przedsiębiorstwach, np. przedstawiciele firm doradczych, instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń przedsiębiorców, naukowcy.

Metodą badania są wywiady pogłębione trwające 40-60 min. Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt mailowy: [email protected] Następnie skontaktuje się z Państwem przedstawiciel firmy realizującej badanie – ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w celu ustalenia odpowiedniego terminu wizyty/kontaktu badacza. Badanie trwa do 6 marca 2020 roku.

Serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu!

Pismo Urzędu Marszałkowskiego woj. Małopolskiego [PDF] Pobierz