Barometr Firm Rodzinnych (V edycja)

barometr-zaproszenie-do-badania

Szanowni Państwo,

Firma KPMG we współpracy ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych rozpoczyna kolejną edycję badania ankietowego „Barometr Firm Rodzinnych”. Badanie to jest częścią globalnego projektu KPMG, przeprowadzanego w wybranych krajach Europy.

Celem badania jest ukazanie nastrojów firm rodzinnych w Polsce i w Europie. Zebrane dane zostaną zaprezentowane w raporcie jedynie w formie zagregowanej, a KPMG jest gwarantem anonimowości i bezpieczeństwa przekazanych informacji. Każdy z uczestników badania otrzyma bezpłatnie drukowaną wersję raportu z wynikami.

Udostępniamy Państwu bezpośredni link do kwestionariusza ankietowego.

Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 10 minut. Formularz będzie dostępny do 30 czerwca br.

Informacje dodatkowe

Wyniki badania opublikowane zostaną we wrześniu 2016 roku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z prowadzonym badaniem prosimy o kontakt.

Barometr Firm Rodzinnych (4 Edycja)link

Z poważaniem,
Zespół KPMG w Polsce

oraz Inicjatywa Firm Rodzinnych