Co nowego w prawie – Luty 2024 | Newsletter GWLAW

Przedsiębiorcy, zamieszczamy aktualny numer cyklicznego newslettera GWLAW na luty 2024 zawierający bardzo ważną uchwałę SN z punktu widzenia udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Newsletter poświęcony jest w całości ważnym aktualnościom prawnym, a przygotowuje go zespół ekspercki naszego partnera strategicznego – Kancelarii GWLAW. Serdecznie zachęcamy do lektury!

W TYM NUMERZE:
  1. Ważna uchwała SN – Czy wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99% udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki podlega ubezpieczeniom społecznym?
  2. Opinia zabezpieczająca Szefa KAS w sprawie fundacji rodzinnej
  3. Nieautoryzowane transakcje płatnicze – nowe działania UOKiK
  4. Czy radca prawny może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup zegarka?

WAŻNA UCHWAŁA SN WS. SKŁADEK ZUS UDZIAŁOWCÓW SPÓŁEK

SN Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w uchwale z dnia 21.02.br. w składzie 3 Sędziów orzekł, iż „Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1230)”. Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Czytaj dalej…


OPINIA ZABEZPIECZAJĄCA SZEFA KAS W SPRAWIE FUNDACJI RODZINNEJ

Zgodnie z opinią zabezpieczającą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z dnia 21 grudnia 2023 r. (znak: DKP3.8082.5.2023), jeżeli fundacja rodzinna tworzona jest w celu zapewnienia sukcesji majątku rodzinnego, to utworzenie fundacji rodzinnej, wniesienie do niej mienia, prowadzenie przez nią działalności gospodarczej oraz otrzymanie przez beneficjentów świadczeń od fundacji rodzinnej nie podlega klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Co to jest opinia zabezpieczająca? Czytaj dalej…

 NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE PŁATNICZE – NOWE DZIAŁANIA UOKiK

W dniu 14 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił o wszczęciu 6 postępowań wobec kolejnych banków dotyczących sposobu rozpatrywania zgłaszanych przez klientów przypadków nieautoryzowanych transakcji płatniczych oraz formułowanych odpowiedzi. Zastrzeżenia koncentrują się na adekwatności reakcji banków na zgłoszenia klientów. Czytaj dalej…

CZY RADCA PRAWNY MOŻE ZALICZYĆ DO KOSZTÓW UZYSKANIA WYDATKI NA ZAKUP ZEGARKA?

W interpretacji podatkowej nr 0113-KDIPT2-1.4011.751.2023.3.RK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wydatek na zakup zegarka mechanicznego naręcznego służącego do pomiaru czasu świadczenia usługi prawnej może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Radca prawny, który wystąpił o wydanie interpretacji podatkowej, wskazał we wniosku, że prowadzi indywidualną kancelarię, jako formę opodatkowania stosuje skalę podatkową, a jako dokumentację podatkową prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czytaj dalej…


Materiał przygotowany jest przez zespół Kancelarii GWLAW Mitręga & Partners Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP: 5252558402 i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa prawnego.