XIV Europejski Kongres Finansowy

Zapraszamy do udziału w XIV Europejskim Kongresie Finansowym, którego partnerem instytucjonalnym została Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. Motto EKF 2024: “Czy chcemy jeszcze się ścigać?”. Spotkajmy się w Sopocie (Hotel Sheraton) w dniach 10-12 czerwca 2024 roku.

Członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych otrzymują 30% zniżki przy rejestracji udziału w Kongresie.

Aby zgłosić uczestnictwo i dokonać rejestracji w formularzu rejestracyjnym w miejscu „Rodzaj uczestnictwa” prosimy wybrać opcję „Partner”, a następnie wpisać hasło otrzymane w naszym mailingu. Można je także uzyskać w sekretariacie: [email protected]

Uczestnikami EKF są menedżerowie najwyższych szczebli, decydenci kształtujący politykę gospodarczą i przedstawiciele nauki. W Kongresie udział biorą nie tylko prezesi wiodących polskich instytucji finansowych lecz także polscy i zagraniczni politycy. Wśród uczestników wyróżnić można duże grupy ekspertów ds. polityki gospodarczej, uznanych makroekonomistów, menedżerów sektorów: bankowości i rynku kapitałowego, ubezpieczeń, konsultingowego i prawnego, innowacji i IT a także infrastruktury i budownictwa.

Kongres zaprasza do nieskrępowanej debaty na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju.

Podczas trzech dni Kongres zaprasza m.in. do rozmów o:

 • koniecznym poszukiwaniu równowagi między korzyściami i ryzykiem dla klientów instytucji finansowych,
 • cyberbezpieczeństwie, bezpiecznym obiegu danych i dalszej cyfryzacji sfery komercyjnej i publicznej,
 • wyzwaniach związanych z finansowaniem wielkich projektów inwestycyjnych (transformacja energetyczna, w tym energetyka jądrowa, wydatki zbrojeniowe, udział polskich firm w odbudowie Ukrainy)
 • AI – czy rzeczywiście w krótkim czasie będziemy mieli odczuwalną rewolucję w procesach, obsłudze klienta, usługach serwisowych,
 • możliwościach wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw przez sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy,
 • działaniach na rzecz wzrostu wiarygodności ekonomicznej Polski,
 • finansowaniu wdrażania ESG, a w szczególności zielonej transformacji,
 • stymulowaniu wzrostu oszczędności długookresowych i inwestycji,
 • finansowaniu zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości,
 • racjonalizacji polityki mieszkaniowej i imigracyjnej,
 • działaniach dla wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Polski i UE.

Jak co roku, wyłącznie na EKF:

 • Makroekonomiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań 2024-2027
 • Technologiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań dla sektora bankowego 2024-2027
 • Okrągły stół CRO. Ryzyko bankowe – mapa wyzwań dla sektora bankowego
 • Debata Prezesów. Mapa wyzwań dla sektora bankowego

REJESTRACJA