Firma Bezpieczna Cyfrowo – inauguracja nowego programu w obszarze cyberbezpieczeństwa i udział IFR

Z dumą informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych zostało zaproszone do pilotażu programu edukacji i certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa dla biznesu. Nowa inicjatywa to projekt realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Celem programu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

W dniu 8 marca 2023 roku odbyło się bardzo ważne spotkanie ekspertów odnośnie Cyberbezpieczeństwa w Polsce, w którym uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych – Krzysztof Ogorzałek.

Okrągły stół ds. Cyberbezpieczeństwa skupił najważniejsze instytucje w Polsce odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT, a także kilku przedstawicieli biznesu, którzy na co dzień dostarczają ważne produkty na rynek w Polsce oraz reprezentują środowisko przedsiębiorców.

Obrady dotyczyły inauguracji nowego programu edukacyjnego i certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu. Program dedykowany jest małym i średnim przedsiębiorcom. Celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstw, a co za tym idzie ułatwienie wejścia w globalne łańcuchy dostaw naszym przedsiębiorstwom. Program Certyfikacji będzie przewidywał program edukacyjny dla 2000 polskich przedsiębiorców.

Podczas debaty podzieliłem się naszymi doświadczeniami firm rodzinnych z różnych branż gdzie jednym z największych wyzwań jest transfer świadomości zagrożeń oraz podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem cyfrowym nie tylko do właścicieli i działów IT, ale w całej strukturze. Dodatkowym wyzywaniem są koszty, które w obszarze cyberbezpieczeństwa rosną z roku na rok.” –  podsumował swój udział Krzysztof Ogorzałek.

Uczestnikami Okrągłego Stołu byli:

 • Minister Janusz Cieszyński
 • Minister Olga Semeniuk-Patkowska
 • Dyrektor NASK Wojciech Pawlak

Oprócz tego reprezentowane były następujące instytucje:

 • Prokuratura Krajowa
 • Urząd Zamówień Publicznych
 • KPRM Wydział ds. Cyberbezpieczeństwa
 • Bank PKO BP ds. Cyberbezpieczeństwa
 • Związek Cyfrowa Polska
 • Allegro
 • Google
 • IBM
 • Samsung

Ważnym uwagi jest fakt, że ze środowiska przedsiębiorców zaproszono do rozmów jedynie Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Lewiatan.

 

8 marca 2023 r. podczas spotkania inaugurującego program edukacji i certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu jego uczestnicy podpisali deklarację o współpracy. Jest to dokument, który podkreśla wagę budowania świadomości o konieczności podnoszenia bezpieczeństwa cyfrowego w małych i średnich firmach. To przede wszystkim deklaracja wspólnego działania, by praktycznie wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu sprawdzonych, najlepszych praktyk i zasad ochrony w środowisku cyfrowym.


Deklaracja współpracy w zakresie cyberbezieczeństwa [PDF] Pobierz

O PROGRAMIE FIRMA BEZPIECZNA CYFROWO

Zgodnie z badaniem KPMGBarometr Cyberbezpieczeństwa”, które diagnozuje bieżące trendy i podejście polskich przedsiębiorstw w zakresie ochrony przed cyberprzestępczością, 58% firm w Polsce w 2022 r. odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa. Aż jedna trzecia badanych firm przyznaje, że intensywność prób naruszeń wzrosła w ostatnim roku. Jest to najwyższy wynik od pięciu lat.

Na pytanie, jakie są ograniczenia w budowaniu cyberbezpieczeństwa, 57% firm przyznało, że największą barierą utrudniającą budowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń jest brak wystarczających środków finansowych. 47% wskazało natomiast na trudności w znalezieniu oraz utrzymaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Program Firma Bezpieczna Cyfrowo ma być impulsem i motywem do tego, by polskie firmy zaczęły świadomie budować i podnosić swoje kompetencje w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego.

Koncepcja przedsięwzięcia wzorowana jest na sprawdzonej w praktyce brytyjskiej certyfikacji przedsiębiorców – CyberEssentials.

Co zyska przedsiębiorca, jeśli weźmie udział w programie?

 1. Zabezpieczy swoją firmę przed cyberzagrożeniami i atakami z Internetu,
 2. Uruchomi biznesowy adres e-mail zabezpieczony wg rekomendacji przed spamem i próbami wyłudzenia,
 3. Zacznie efektywnie zarządzać kanałami komunikacji elektronicznej B2B, w tym e-płatnościami,
 4. Zacznie korzystać prawidłowo ze środków identyfikacji elektronicznej (Profil Zaufany, mObywatel, warstwa elektroniczna w dowodzie lub podpis kwalifikowany),
 5. Wykorzysta sprawnie e-usługi administracji publicznej (aplikację mObywatel, e-usługi GOV, eDoręczenia, usługi e-Urzędu Skarbowego, serwisu Biznes.gov.pl i Konta Przedsiębiorcy w CEIDG, PUE ZUS itd.),
 6. Stworzy internetową chronioną wizytówkę w popularnych portalach i mediach społecznościowych,
 7. Udostępni aktualną i potwierdzoną informację o firmie w mapach cyfrowych oraz uzyska Certyfikat i znak „Firma Bezpieczna Cyfrowo”

Posiadanie certyfikatu potwierdzi, że firma:

 • korzysta bezpiecznie z narzędzi cyfrowych,
 • przywiązuje wagę do cyberbezpieczeństwa,
 • potrafi prawidłowo korzystać z usług cyfrowych.

Program edukacji i certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu został podzielony na dwa etapy. W pierwszym zostanie przeprowadzony pilotaż wśród 2000 przedsiębiorców. Drugi etap – na szeroką skalę, odbędzie się po analizie pilotażu, optymalizacji działań i dostosowaniu ich do potrzeb firm.

Program zakłada stworzenie narzędzia, który pomoże zdiagnozować słabe i mocne strony firmy pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego. Na jego podstawie firma otrzyma sprofilowaną pod swoje potrzeby ofertę działań, które uzupełnią braki i pozwolą na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ofercie znajdą się także rekomendacje i sugestie co do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Jeśli firma będzie gotowa i wdroży zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa, nastąpi weryfikacja jego poziomu. Po niej, firma będzie mogła uzyskać certyfikat zaświadczający osiągnięty status Firmy Bezpiecznej Cyfrowo.

Informacje na podstawie strony NASK