I walne zebranie Oddziału Łódzkiego i Mazowsza Zachodniego

 • Termin: 20 maja 2016r.
 • Godzina: 17:30
 • Miejsce spotkania: Społeczna Akademia Nauk, 90-011 Łódź, ul. Kilińskiego 98 (wjazd i parking od ul. Nawrot 38).

Porządek obrad zebrania

 1. 17:30 – Powitanie gości
 2. Stwierdzenie kworum. (Przy braku kworum II termin zebrania: 20 maj 2016r. godz.: 18:00)
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku zebrania
 4. Wybór komisji skrutacyjnej: trzy osoby
 5. Wybór Prezesa zarządu, zgodnie z §26c ust. 11 pkt. D Statutu
 6. Wybór członków zarządu: dwóch wiceprezesów, sekretarz oraz skarbnik, zgodnie z §26c Statutu
 7. Wybór komisji rewizyjnej: trzy osoby, zgodnie z §26c ust. 11 pkt. D Statutu
 8. Sąd koleżeński: wybór trzech do siedmiu osób, zgodnie z §26c ust. 11 pkt. D Statutu.

 Po wyborze organów władz oddziału wystąpienia zaproszonych gości (po 5 minut)

 1. Ustalenie kierunków i programu działania oddziału
 2. „Definicja Firmy Rodzinnej” – prelegent dr Andrzej Mariański, Społeczna Akademia Nauk Łódź
 3. Uchwała zarządu oddziału o powołaniu komisji branżowych (zgłaszanie propozycji otwarte do dnia zebrania)

 

Uwaga: Prosimy członków o zgłaszanie propozycji uzupełnienia programu zebrania w terminie do dn. 14 maja br. pod adresem mailowym:


Materiały do pobrania:

 • Agenda I zebrania Oddziału Łódzkiego i Mazowsza Zachodniego <pobierz DOCX>
 • Formularz przystąpienia do IFR <pobierz DOCX>
 • Deklaracja członka wstępującego <pobierz DOCX>
 • Pełnomocnictwo dla reprezentanta członka IFR <pobierz DOCX>