III Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zorganizował III Olimpiadę Przedsiębiorczości i Zarządzania, której adresatami są uczniowie szkół średnich . Tematem III OPiZ  są “Ludzie w organizacji”, a do rywalizacji przystąpiło 2 700 uczniów z całej Polski. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych jest Partnerem III OPiZ, obok PWE i TNOiK. Pomysłodawcą i przewodniczącym Olimpiady jest dr Andrzej Brzeziński (członek IFR) a Honorowy Patronat objęła Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik-Rozstkowska. Olimpiadzie towarzyszą wykłady, spotkania z ludźmi sukcesu i imprezy sportowe.

Harmonogram III OPiZ:
14.01.2015 – I Etap (Eliminacje szkolne)
13.03.2015 – II Etap  (Eliminacje Okręgowe)
17.04.2015 – Finał i uroczysta gala

Więcej na stronie III OPiZ : www.olimpiada.zim.pcz.pl