IV Europejski Kongres MŚP – Wystąpienie wiceprezesa zarządu IFR Jarosława Chołodeckiego

To był już IV Europejski Kongres MŚP organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Tradycyjnie już zarząd stowarzyszenia IFR jest zapraszany do udziału w debacie na temat firm rodzinnych jako wyraziciel opinii tych firm. W trakcie panelu: „Firmy Rodzinne” wystąpił wiceprezes zarządu Inicjatywy Firm Rrodzinnych – Jarosław Chołodecki.

W panelu uczestniczyło wielu członków stowarzyszenia, wielu z nich to przedsiębiorcy – swoją liczebnością wyróżniali się w sali konferencyjnej. Oprócz wiceprezesa Jarosława Chołodeckiego, w panelu uczestniczyła również Maria Adamska, także wiceprezes stowarzyszenia.

Panel po raz kolejny dowiódł, że zainteresowanie firmami rodzinnymi jest spore, ale wciąż akademickie. Panelistami byli głównie przedstawiciele świata nauki, a prowadzący połowę czasu debaty przeznaczył na definiowanie, czym są firmy rodzinne. Emocje uczestników wywołały kwestie tożsamości i wspólnych celów firm rodzinnych, które zostały zdefiniowane następująco: lepsze prawo, święty spokój i równe traktowanie.

Wyrazem entuzjazmu dla idei firm rodzinnych i dla naszego stowarzyszenia był głos z sali, aby Katowice przyjechały do Warszawy specjalnym autokarem na VII Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2014.

Niezwykle ważny był też postulat uczestników, aby spisać tezy panelu i przesłać je do Kancelarii Prezydenta RP, ponieważ to właśnie Prezydent jest odbierany przez środowisko firm rodzinnych jako sojusznik idei firm rodzinnych. Ten głos cieszy nas szczególnie w kontekście właśnie otrzymanego przez IFR honorowego patronatu Prezydenta RP dla u-Rodzin 2014.

Wywiad z Jarosławem Chołodeckim na łamach Dziennika Zachodniego, przy okazji IV Kongresu w Katowicach, znajdziecie Państwo poniżej.

DZ: “Firmie rodzinnej wystarczy nie przeszkadzać