Konferencja Przedsiębiorców Powiatu Legionowskiego

8 października 2014 r. odbedzie się Konferencja Przedsiębiorców Powiatu Legionowskiego pod patronatem Starosty legionowskiego.

FIRMY RODZINNE, to szczególna grupa przedsiębiorstw. Są one o tyle wyjątkowe, że w swojej działalności kierują się wartościami. Nie doraźny zysk jest tu najważniejszy, lecz trwanie, uczciwość, przyzwoitość, empatia i… MIŁOŚĆ. Właśnie miłość jest w firmach rodzinnych czymś absolutnie najważniejszym. Ona bowiem jest przyczyną wszystkiego, co się w tych przedsiębiorstwach dzieje.

FIRMY RODZINNE coraz bardziej mają poczucie własnej tożsamości – chcą nazywać siebie rodzinnymi i coraz śmielej powołują się na wartości, ważne dla nich samych oraz dla innych rodzinnych. Szukają też podobnych sobie. I stąd właśnie pomysł spotkania

PO SĄSIEDZKU. Żeby poznać swoich sąsiadów. Poznać ludzi, którzy mieszkają niedaleko i są optymistyczni, przedsiębiorczy, mają pomysły i je realizują.

Poznać LUDZI SUKCESU. Bo przecież sukcesem jest już samo prowadzenie biznesu oraz utrzymywanie z tego siebie, swojej rodziny, a często także grupy pracowników i ich rodzin. A kiedy się poznamy, to być może zaprzyjaźnimy się ze sobą. I nagle okaże się, że wokół siebie mamy więcej potencjalnych partnerów, współpracowników i kontrahentów niż konkurentów.

Takie SIECIOWANIE, to pierwszy krok do zbudowania środowiska firm rodzinnych w powiecie legionowskim. Środowiska zintegrowanego, aktywnego i skutecznego w osiąganiu założonych celów.

Adres spotkania: Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, sala konferencyjna Urzędu Miasta

Plan konferencji:

10.00 – Rozpoczęcie spotkania, przywitanie gości
– Jan Grabiec, Starosta Legionowski
– Roman Smogorzewski, Prezydent Legionowa
10.15 – „Minuta dla każdego”
– przedsiębiorcy się przedstawiają
11.00 – Firmy rodzinne w społeczeństwie i gospodarce
– prof. Andrzej Blikle, prezes stowarzyszenia IFR
11.30 – Firmy rodzinne jako czynniki stabilizacji oraz rozwoju społeczności lokalnych. Udział lokalnych przedsiębiorców w procesach zamówień publicznych
– Roman Smogorzewski, Prezydent Legionowa
11.45 – Dlaczego warto być w organizacji przedsiębiorców
– Krystyna Reszka, Powiatowa Izba Gospodarcza
12.00 – Formy pomocy dla małych firm
– Elżbieta Szczepańska, Powiatowy Urząd Pracy
12.15 – Fundusze unijne. Przykłady dobrych praktyk
– Edward Trojanowski, Lokalna Grupa Działania
12.30 – Energia odnawialna w skali lokalnej: gospodarstwa
domowe jako prosumenci i spółdzielnie energetyczne
– Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energii Odnawialnej
13.00 – STĄD JESTEŚMY I TUTAJ CHCEMY ZAPUSZCZAĆ KORZENIE – panel dyskusyjny
– prowadzenie Jan Grabiec, Starosta Legionowski
14.00 – Podsumowanie, Zakończenie części oficjalnej; Zaproszenie na kolejne spotkanie firm rodzinnych
– Anna Gwizdalska, firma JARS

Ulotka w formacie PDF