Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej – relacja

W dniu 9 marca 2015 br. w godz. 11.00-13.00 w Ministerstwie Finansów odbyła się dyskusja pt.
„Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej”.

Udział w spotkaniu wzięli liderzy największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców: Ryszard Petru – Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, prof. Andrzej Blikle – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. A. Smitha. Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli Organizacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej, oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Gospodarzami spotkania byli: Mateusz Szczurek – minister finansów, Janusz Cichoń – sekretarz stanu oraz Jacek Kapica – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Ministerstwo Finansów zrobiło krok w dobrym kierunku, rozpoczynając dyskusję z przedstawicielami najważniejszych organizacji przedsiębiorców, ale jak widać z dzisiejszego spotkania, przed nami długa droga, wiele dylematów, czeka nas jeszcze wiele rozstrzygnięć i uzgodnień.

Wideo ze spotkania wkrótce będzie dostepne na stronie Ministerstwa Finansów