Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej

W poniedziałek 9 marca br. w godz. 11.00-13.00 w Ministerstwie Finansów odbędzie się dyskusja pt.

„Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej”.

Udział w spotkaniu potwierdzili liderzy największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i podatników: Ryszard Petru – Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, prof. Andrzej Blikle – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. A. Smitha. Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli Organizacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej, oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Gospodarzami spotkania będą: Mateusz Szczurek – minister finansów, Janusz Cichoń – sekretarz stanu oraz Jacek Kapica –  podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Spotkanie ma być pierwszym krokiem do stworzenia platformy umożliwiającej merytoryczną dyskusję z liderami wiodących organizacji zrzeszających przedsiębiorców na tematy dotyczące relacji z Administracją Podatkową.

Podczas spotkania przedstawione zostaną planowane kierunki zmian w funkcjonowaniu administracji Podatkowej. Zaprezentowane zostaną  główne elementy nowego systemu obsługi i wsparcia podatników, w tym projekt wzmocnienia Krajowej Informacji Podatkowej, utworzenie centrów obsługi, powołanie asystentów podatnika (wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ciągu pierwszych 18 miesięcy od jej zarejestrowania) , zmiany  w wyspecjalizowanych  urzędach skarbowych oraz nowe podejście do kontroli podatkowej, jej przebiegu i standardów.

Spotkanie w Ministerstwie Finansów będzie transmitowane online.

Źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/minister-finansow-zaprasza-przedsiebiorcow-do-dyskusji