Konsultacje Ministerstwa Rozwoju i IFR w sprawie ustawy o sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej

20 lipca przedstawiciele zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych złożyli w Ministerstwie Rozwoju pakiet propozycji zmian i uzupełnień dotyczących projektu zmiany Ustawy o sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej. W dniu 24 otrzymaliśmy prośbę z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju p. Mariusza Haładyja o złożenie stosownej propozycji zmian do proponowanej Ustawy.

konsultacje-mr-ifr-2016-01

Zaproponowane uwagi i propozycje, to efekt konsultacji z ekspertami naszego stowarzyszenia, m.in. spotkania roboczego w dniu 13 lipca br.

konsultacje-mr-ifr-2016-02

Więcej zdjęć

Nad treścią dokumentu z uwagami pracował zespół w składzie: Tomasz Budziak, Iwona Chłopek, Anna Maria Dukat, Anna Kosil-Jarząbek, Pawel Pawelec Rataj, Zofia Rekosz ze wsparciem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka w osobach mecenasów: Roberta Niczyporuka, dr. Tomasza Zalasińskiego i Przemysława Furmagi.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem zmian w Ustawie, zaproponowanej przez ekspertów stowarzyszenia IFR [pobierz]

Przeczytaj również: