Kutno dla firm rodzinnych

We współpracy z Miastem Kutno już 6 lutego spotykamy się z przedsiębiorcami rodzinnymi na #1 Seminarium na temat:

Praktyczne podejście do budowy i trwałości lokalnego biznesu rodzinnego: sukcesja, zarządzanie, polityka miasta“.

Dla kogo, gdzie i kiedy?

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących swój biznes rodzinny w powiecie kutnowskim.

Zaczynamy o 9:00 w Cukrovnia przy ul. N. Barlickiego 20, gdzie powitamy Państwa poranną kawą a biznes rodzinny zapoznamy z Animatorami Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Kutnie oraz ekspertami Projektu ze Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Związku Miast Polskich. Będzie to okazja do zapoznania się i rozmowy z osobami prowadzącymi Projekt.

O godzinie 10:00 Pani Prezes ARRK S.A. Mariola Grodnicka otworzy cykl prezentacji oraz zaprosi do udziału w dyskusji.

Po lunchu do przedsiębiorców dołączą o godz. 13.00 przedstawiciele otoczenia biznesu: z instytucji współodpowiedzialnych za tworzenie odpowiedniego klimatu dla przedsiębiorczości rodzinnej. Celem tej części będzie panel dyskusyjny kreślący kierunki niezbędnych działań dla stworzenia najlepszych warunków rozwoju dla firm rodzinnych w Kutnie.

Do udziału w seminarium wymagana jest rejestracja do Projektu, którą zajmują się Animatorzy Lokalnego Centrum Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej w Kutnie:

  • Pani Ewa Chłopska-Wasielewska, tel. 881 778 839
  • Pani Izabela Krajewska-Ciska, tel. 881 778 815
  • E-mail: [email protected]
Agenda Seminarium #1 Kutno Pobierz
Prowadzący Seminarium #1 Kutno Pobierz

*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”