Podsumowanie pierwszego seminarium dla firm rodzinnych w Gdyni

W miniony czwartek 31 stycznia 2019 r. w Gdynia InfoBox odbyło się pierwsze seminarium w ramach projektu LCK. Wspólnie ze Związkiem Miast Polskich i Urzędem Miasta Gdyni zgromadziliśmy ok. 30 przedsiębiorców rodzinnych, którym przedstawiliśmy ideę naszego projektu tworzenia Lokalnych Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych.

Tematem seminarium było praktyczne podejście do budowy i trwałości lokalnego biznesu rodzinnego. Najważniejszym zagadnieniem było pojęcie sukcesji, czyli przekazywania prowadzenia firmy kolejnemu pokoleniu. Wydarzenie poprowadzili eksperci projektu przy wsparciu władz miasta oraz lokalnego animatora. W trakcie seminarium omówiono również zakres tematyczny projektu oraz model wsparcia rodzinnych przedsiębiorstw.

  

  

Seminarium to zapoczątkowało cykl wydarzeń skierowanych do przedsiębiorców rodzinnych z Gdyni oraz 6 innych polskich miast zaangażowanych w projekt. Poza wydarzeniami lokalnymi przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do projektu będą mogli wziąć udział w webinariach, skorzystać z doradztwa online oraz specjalnej platformy e-learningowej. Wśród głównych celów projektu jest wzrost kompetencji zarówno firm, jak i otoczenia miejskiego. Ma to wpłynąć na poprawę trwałości i konkurencyjności przedsiębiorstw rodzinnych w całej Polsce.

O następnych aktywnościach będzie informować wkrótce.

Pełne podsumowanie seminarium znajdziecie na stronie: gdyniaprzedsiebiorcza.pl


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”