Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia IFR, 27 czerwca 2015

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w dniu 30 kwietnia 2015 Zarząd postanowił zwołać

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
na dzień 27 czerwca 2015 r.
o godz.11:00 w pierwszym terminie i o godzinie 11:15 w drugim terminie;
zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej
przy ulicy Lubelskiej 29 -6p w Krakowie.

Celem będzie przeprowadzenie zmian statutowych w zakresie możliwości tworzenia Oddziałów. Przewidujemy podjęcie jedynie uchwał dotyczących zmiany statutu.

Ponieważ zgodnie z Art. 27 naszego statutu do uchwalenia zmian w statucie potrzebna jest obecność na zebraniu co najmniej połowy członków (około 190 osób), członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu proszeni są o przekazanie imiennego pełnomocnictwa wybranemu przez siebie członkowi IFR, dowolnemu członkowi zarządu lub sekretarzowi generalnemu, którzy na zebraniu będą obecni.

Dokumenty powiązane: [ZAKTUALIZOWANE]

 Andrzej Blikle

Prezes Zarządu IFR

UWAGA:  Powiadomienia zostaną wysłane do członków stowarzyszenia drogą elektroniczną do końca maja 2015.