Aktualizacja: Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia IFR, 27 czerwca 2015

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

W rezultacie spotkania Zarządu z Komisją Rewizyjną w dniu 30 maja 2015 r., Zarząd postanowił rozszerzyć agendę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2015 r. o dodatkowe zmiany statutowe oraz o wybory uzupełniające do Zarządu. Dodatkowe zmiany statutowe dotyczą sposobu zatwierdzania sprawozdań finansowych, kadencyjności władz i sposobu przeprowadzania wyborów uzupełniających do zarządu.

Zaktualizowane powiązane dokumenty:

  1. Agenda
  2. Projekty uchwał
  3. Pełnomocnictwo

Termin i lokalizacja:

Zebranie odbędzie się 27 czerwca 2015 r. o 11:00 w pierwszym terminie i o 11:15 w drugim terminie;
Lokalizacja: Sala konferencyjna przy ulicy Lubelskiej 29 -6p w Krakowie.