Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IFR

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

Zgodnie z art. 22 p. 5a) statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych zarząd postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 12 listopada 2017 r. o godz. 10:30 w pierwszym terminie i o godzinie 11:00 w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w Hotelu Ambasador Premium**** w Łodzi przy ulicy ul. Kilińskiego 145.

Przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków będzie głosowanie nad zmianami w statucie Stowarzyszenia IFR (art.22 p. 11 pp. e)).

Informujemy, że członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu mają możliwość przekazania imiennego pełnomocnictwa wybranemu przez siebie członkowi IFR.

Porządek obrad
1. Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad przez Prezesa Zarządu
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Zmiana Statutu Stowarzyszenia
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie zebrania

Pozdrawiamy i do zobaczenia,

Anna Beler, Biuro Stowarzyszenia IFR


Dokumenty do pobrania
Agenda LINK
Pełnomocnictwo LINK
Uchwała Zarządu LINK
Projekt Statutu IFR LINK