Nagranie webinarium | Restrukturyzacja firmy rodzinnej w dobie kryzysu. Dostępne ścieżki uzdrowienia przedsiębiorstwa

Drodzy Rodzinni, publikujemy nagranie webinarium IFR, pt. “Restrukturyzacja firmy rodzinnej w dobie kryzysu. Dostępne ścieżki uzdrowienia przedsiębiorstwa“, które odbyło się 6 listopada 2020 roku, a poprowadzili je mec. Marcin Krzemiński – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny oraz mec. Tomasz Noga – adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Moderował spotkanie Krzysztof Ogorzałek – członek zarządu IFR.

Podczas webinarium omówiliśmy główne mechanizmy stwarzające szansę na prawną i ekonomiczną restrukturyzację przedsiębiorstwa, w tym m.in.: restrukturyzacja pozasądowa, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe (m.in. przyspieszone), postępowanie sanacyjne, upadłość i postępowanie upadłościowe oraz restrukturyzacja przez pre-pack (likwidacja). Prezentację z webinarium załączamy poniżej.

Zachęcamy do oglądania!

Prezentacja – Restrukturyzacja firmy rodzinnej w dobie kryzysu [PDF] Pobierz

Zapraszamy także do udziału w kolejnych naszych webinariach: [Kalendarz]