Nowe kwoty składek członkowskich

Podczas posiedzenia zarządu w dn. 15 grudnia 2016 Zarząd Stowarzyszenia IFR podjął uchwałę o nowej wysokości składki członkowskiej na rok 2017.

Nowe stawki składki:

  • 100 zł – wpisowe (pozostaje bez zmian)
  • 400 zł – składka roczna (przy rejestracji po 30 czerwca zniżka 50%)

Podwyżka zostanie przeznaczona w 50% na utrzymanie biura i 50% na działania regionalne, w tym projekty, o które będą aplikować oddziały.

Celem podwyżki jest pozyskanie środków na:

  • Organizację X Jubileuszowego zjazdu u-Rodziny 2017
  • Zmianę strony www – główna IFR oraz przebudowa portalu, jako narzędzia komunikacyjnego z otoczeniem gospodarczym
  • Utworzenie funduszu na projekty regionalne

Uchwała wchodzi z dniem ogłoszenia.

Uchwała nr 1/12/2016

Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie

ustalenia wysokości składki członka zwyczajnego

§1

Zgodnie z §23 p.6 pp. b) Statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych zarząd uchwala wysokość składki członka zwyczajnego stowarzyszenia na poziomie 400 zł (słownie: czterysta złotych).

Składka przeznaczona będzie w 50% na utrzymanie biura i w 50% na działania regionalne, w tym projekty, o które mogłyby aplikować oddziały.

Opłata wpisowa w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) pozostaje bez zmian.

Za uchwałą: 6 głosów

Przeciw:  1 głos

Wstrzymujących: 0 głosów