Nowoczesna firma w nowoczesnym państwie | Dyskusja U-RODZINY 2023

Kilkunastu prelegentów, dwie formuły – konferencyjna i kawiarniana, kilka wątków tematycznych, prelekcje i warsztaty i dwa dni ciekawych dyskusji – Nestorzy, Sukcesorzy, ludzie biznesu, nauki i przedstawiciele instytucji okołobiznesowych w dniach 17-18 listopada spotkają się w Krakowie.

Program 16. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-RODZINY 2023, porusza tematy kluczowe dla rozwoju Polski i Europy, w szczególności transformacji na arenie międzynarodowej i nowych wyzwań związanych z wynalazczością i innowacyjnością firm rodzinnych.

W wydarzeniu tym wezmą udział liderzy świata biznesu rodzinnego, samorządu terytorialnego, nauki oraz mediów.

Zachęcając do udziału prezentujemy niezwykle ciekawy punkt wieczornej Gali – dyskusję prowadzoną przez Honorowego Prezesa IFR prof. Andrzeja Blikle, którego rozmówcami będą dr Henryka Bochniarz i prof. Jerzy Hausner. Dyskusja skupi się wokół tematu: „Nowoczesna firma w nowoczesnym państwie”.

Zarówno pandemia koronawirusa, jak i wojna w Ukrainie już zmieniają oblicze naszego świata, i to być może nie mniej niż obie wielkie wojny XX wieku. Dotyczy to zarówno państw w skali makro, jak i firm, w skali mikro. Czego więc możemy się spodziewać już jutro, i w jakim kierunku powinniśmy kierować nasze kroki, by nie tylko sprostać nadchodzącej zmianie, ale też, by ją kształtować? Te właśnie pytania zadam moich gościom — zachęca Prof. Blikle.

Za profesorem Blikle zachęcamy do zapoznania się z agendą U-RODZIN 2023 i rejestracji!


REJESTRACJA
AKTUALNY PROGRAM WYDARZENIA