Petycja WEI ws. nadużywania tymczasowego aresztowania w Polsce

Zachęcamy do podpisania petycji Warsaw Enterprise Institute ws. nadużywania tymczasowego aresztowania w Polsce. Sygnatariuszami petycji jest 6 wpływowych think-tanków. Po zebraniu podpisów od obywateli, petycja trafi do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tylko w latach 2015–2020 liczba osób przebywających w aresztach wrosła w Polsce o ponad 100 procent. Czas spędzany w areszcie wynosi w Polsce średnio 9 miesięcy, czyli trzykrotnie dłużej niż w Austrii czy Wielkiej Brytanii. Problem dotyczy – potencjalnie – każdego obywatela Polski.

Do aresztów bowiem trafiają często ludzie całkowicie niewinni – w wyniku pomyłki, pomówienia, albo nonszalancji prokuratora. Sądy przychylają się do 9 na 10 prokuratorskich wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania! Co więcej, tymczasowe aresztowanie stosuje się nie tylko wobec osób podejrzanych o ciężkie przestępstwa takie, jak gwałty, czy morderstwa. Za kratki bez procesu i wyroku możesz trafić także, jeśli ktoś zarzuci Ci na podstawie błahych przesłanek defraudację pieniędzy, albo oszustwo podatkowe. Dlatego właśnie do aresztów tymczasowych trafiają często przedsiębiorcy, których działalności niewykształceni ekonomicznie prokuratorzy często nie rozumieją.

Więcej informacji…
PODPISZ PETYCJĘ

Sygnatariusze:

  • Forum Obywatelskiego Rozwoju
  • Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE
  • Klub Jagielloński
  • Stowarzyszenie Libertariańskie
  • Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
  • Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
  • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  • Ruch Live and Let Live