Podatki a sukcesja w firmie rodzinnej

podatkiNie wszyscy mają świadomość, że Polska należy do nielicznego grona państw, w których przekazanie majątku w drodze darowizny członkom bliskiej rodziny jest zwolnione z opodatkowania.

Zwolnienie takie ma też zastosowanie przy spadkobraniu. To sprzyja niewątpliwie kumulacji majątku wśród osób prowadzących firmy rodzinne czy po prostu własne biznesy. O ile do przesunięć majątkowych dochodzi w obrebie najbliższej rodziny, to z przeniesieniem majątku nie wiążą się istotne obciążenia podatkowe.

Czy podatki są zatem istotnym elementem przy planowaniu sukcesji? Choć nie są na pierwszym planie, to zdecydowanie tak. Przy wszelkich restrukturyzacjach oraz zmianach zawsze warto tak je zaplanować, aby nie powstały dodatkowe, niepotrzebne koszty podatkowe. Istotne są kwestie minimalizacji obciążeń podatkowych przy realizowanych zmianach, zapewnienie sukcesji podatkowej (np. odliczenia VAT, rozliczenia kosztów podatkowych, amortyzacji majątku) oraz minimalizacja obciążeń administracyjnych (np. obowiązek zmian kas fiskalnych).

Planowanie sukcesyjne może dotyczyć przekazania części własności lub władzy sukcesorom, ale może również, szczególnie na pierwszym etapie, polegać na dostosowaniu formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa do takiej, która, przede wszystkim zapewni ochronę kontynuacji działania na wypadek śmierci seniora.

Działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa jest najprostszą formą prowadzenia firmy. Szybkość rozpoczęcia prowadzenia działalności w tej formie, a także jej niewielkie skomplikowanie, niepodleganie regulacjom kodeksu spółek handlowych, uproszczona księgowość, jest głównym powodem rozpoczynania działalności w tej formie. W przypadku dziedziczenia jednak część praw osobowych właściciela nie może przejść bezpośrednio na sukcesora, co rodzi szereg utrudnień sukcesyjnych.

Zapraszamy do lektury całego artykułu przygotowanego przez Joannę Wierzejską z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, naszego pratnera we wspieraniu firm rodzinnych: interia.pl