Podsumowanie #1 seminarium dla firm rodzinnych w Częstochowie

W Częstochowie powstało Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych. 7 lutego rodzinni przedsiębiorcy spotkali się podczas inauguracyjnego seminarium. Jego głównym tematem było “Praktyczne podejście do budowy i trwałości lokalnego biznesu rodzinnego – sukcesja, zarządzanie, polityka miasta”.

W zorganizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Związku Miast Polskich, Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Urzędu Miasta Częstochowa, związków zrzeszających pracodawców oraz przedsiębiorcy prowadzący rodzinne firmy.

W czasie seminarium uczestnicy dyskutowali na takie tematy, jak m.in. założenia projektu “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”, trwałość biznesu, podnoszenie wartości firm rodzinnych, podstawy sukcesji w firmie rodzinnej, rola miejscowego biznesu z punktu widzenia miasta, znaczenie firm dla rozwoju Częstochowy, czy obszary działań, które mogą wzmocnić firmy rodzinne i ich wpływ na rozwój miasta. Spotkanie zapoczątkowało w Częstochowie tworzenie Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych.

Obecnie w Polsce ponad 800 tys. firm deklaruje, że są firmami rodzinnymi, czyli takimi, które prowadzą co najmniej dwie osoby spokrewnione lub spowinowacone. Przynoszą one gospodarce roczny dochód w wysokości 322 mld złotych – tak wynika z raportu “Firma rodzinna to marka” Instytutu Biznesu Rodzinnego. Aby skutecznie działać na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości rodzinnej w regionie, Częstochowa przystąpiła do realizacji innowacyjnego projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, a Partnerami Związek Miast Polskich oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Sewilli. Spotkania zrzeszające rodzinnych przedsiębiorców będą odbywać się cyklicznie.

Obecnie Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej uruchamiane są w pilotażowym programie w siedmiu miastach i służyć będą integracji przedsiębiorców rodzinnych z otoczeniem miejskim przez:

  • Program przekazywania wiedzy o tajnikach prowadzenie firmy rodzinnej,
  • Warsztaty i seminaria na żywo i w sieci,
  • Doradztwo online,
  • Portal firmyrodzinne.eu zawierający wiedzę i aktualności o przedsiębiorczości rodzinnej,
  • Tworzenie lokalnych rad przedsiębiorców umożliwiających wpływ na sprawy kształtujące miejskie otoczenie biznesowe,
  • Program badań nad rolą przedsiębiorczości rodzinnej.

Aby wziąć udział w projekcie i najbliższych seminariach szkoleniowych (7 marca i 11 kwietnia) należy się zarejestrować. Rejestrację prowadzi Lokalny Animator LCK: Kamila Grochowina, tel. 34 360 56 88 wew. 29, e-mail: [email protected]

Udział w projekcie jest bezpłatny. Przedsiębiorcom wystawione zostaną zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

GALERIA

  

  

  


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”