Podsumowanie #4 seminarium dla firm rodzinnych w Częstochowie

W dn. 30 października 2019 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się czwarte seminarium dla Firm Rodzinnych organizowane przez Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych, prowadzone przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W wydarzeniu wzięło udział 16 osób z 14 firm rodzinnych z Częstochowy i gmin przylegających.  Tematyka Seminarium “Budowanie wartości firmy rodzinnej” cieszyła się sporym zainteresowaniem. Przedstawiciel firmy rodzinnej – Artur Siwek – Doradztwo Ekonomiczne (lokalny dostawca usług dla firm rodzinnych, Członek Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie) – w bardzo przystępny sposób zrealizował program odpowiadając na pytania:

  • Czy i kiedy Firmy Rodzinne są warte sukcesji?
  • Czynniki konkurencyjności firm rodzinnych? Jak je rozwijać?
  • Czy zawsze konkurencyjność sprzyja?
  • Jakie są czynniki utraty wartości?
  • Jak zapobiegać utracie wartości?

Dalsza część programu przybrała formę networkingową, co dawało możliwość lepszego poznania się i wymiany wizytówek. Lokalny Animator LCK w Częstochowie – Kamila Grochowina – zaprezentowała uczestnikom bazę lokalnych dostawców usług dla firm rodzinnych wraz ze wskazaniem branż i obszarów tematycznych.

 

 

Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się, jak skutecznie budować wartość firm rodzinnych. Dr Agnieszka Puto z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przedstawiła program 2-dniowej Konferencji dla Firm Rodzinnej planowanej w listopadzie tego roku pt. „FIRMY RODZINNE – Doświadczenia i Perspektywy Rozwoju”. Zainteresowała także udziałem w Konkursie na najlepiej zarządzaną Firmę Rodzinną z regionu Częstochowskiego oraz konkursem plastycznym „Firma Rodzinna moimi oczami”, skierowanym do uczniów i uczennic częstochowskich szkół.

Całość wydarzenia uświetnił swoją obecnością Pan Zdzisław Bartelak – Nestor, właściciel Consonni w Kamyku – dużej firmy rodzinnej, który podzielił się swoimi doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami.

 

Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych mediów – Telewizja NTL, której redaktorzy przeprowadzili wywiady zarówno z osobami prowadzącymi, jak i uczestnikami Seminarium. Materiał zamieszczono w bardzo dobrym Magazynie Gospodarczym BILANS w Telewizji NTL:

 

Kolejne seminarium pt: „Kultura organizacyjna Firm Rodzinnych i reklama XXI wieku” planowane jest na listopad 2019 r.

Firmy rodzinne z Częstochowy i okolic zainteresowane udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu z Animatorem Lokalnym – Kamilą Grochowiną:

#LCK – to projekt dedykowany przedsiębiorstwom rodzinnym. Celem tej inicjatywy jest wspieranie firm w rozwijaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Projekt oferuje przedsiębiorcom rodzinnym bezpłatne seminaria, webinaria, indywidualne usługi doradcze oraz bazę wiedzy zawierającą artykuły, raporty i materiały wideo na portalu: www.firmyrodzinne.eu


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”