Podsumowanie #5 seminarium dla firm rodzinnych w Częstochowie

W dn. 22 listopada 2019 r. w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyło się piąte seminarium dla Firm Rodzinnych organizowane przez Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych, prowadzone przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W wydarzeniu wzięło udział 20 osób z 16 firm rodzinnych z Częstochowy i gmin przylegających. Temat Seminarium “Aspekty organizacyjne. Kultura organizacyjna Firmy Rodzinnej i Reklama XXI wieku” był dla uczestników bardzo atrakcyjny.

 

Spotkanie składało się z trzech modułów tematycznych:

  1. Kultura organizacyjna
  2. Reklama XXI wieku
  3. Projekt i wsparcie dla przedsiębiorców – networking

Kamila Grochowina – Lokalny Animator w LCK w pierwszej części przedstawiła w sposób praktyczny tematykę dość skomplikowaną, aczkolwiek bardzo ważną.

Poruszono następujące kwestie:

  1. Kultura organizacyjna jako wyznacznik jakości w zarządzaniu personelem w Firmach Rodzinnych
  2. Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną
  3. Rodzaje kultur organizacyjnych
  4. 3 poziomy kultury organizacyjnej wg Scheina
  5. Jak budować i rozwijać kulturę organizacyjną w Firmach Rodzinnych

Druga część – także prowadzona przez Kamilę Grochowinę dotyczyła tematu “Reklama XXI wieku“. Ten moduł przybrał formę warsztatową.  Uczestnicy mogli poćwiczyć kwestie reklamowe i wykazać się kreatywnością.

 

 

Ostatnia część programu przybrała formę networkingową, co dawało możliwość lepszego poznania się i wymiany wizytówek. W jej trakcie zaprezentowano uczestnikom bazę lokalnych dostawców usług dla firm rodzinnych wraz ze wskazaniem branż i obszarów tematycznych oraz dalszych działań planowanych w projekcie.

Kolejne seminarium pt: „Employer branding. Social Media – skuteczne narzędzie pracodawców” planowane jest na grudzień 2019 r.

Firmy rodzinne z Częstochowy i okolic zainteresowane udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu z Animatorem Lokalnym – Kamilą Grochowiną:

#LCK – to projekt dedykowany przedsiębiorstwom rodzinnym. Celem tej inicjatywy jest wspieranie firm w rozwijaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Projekt oferuje przedsiębiorcom rodzinnym bezpłatne seminaria, webinaria, indywidualne usługi doradcze oraz bazę wiedzy zawierającą artykuły, raporty i materiały wideo na portalu: www.firmyrodzinne.eu


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”