Podsumowanie kongresu ICAN Management Review

Liderzy jutra spotkali się wczoraj i dziś. W trwającym dwa dni pierwszym Kongresie ICAN Management Review “Liderzy Jutra” wzięło udział ponad 1500 osób. Wydarzenie to odbyło się w formule online.

W trakcie dwóch dni wydarzenia ponad 1500 uczestników wzięło udział w kilkudziesięciu spotkaniach, wykładach i debatach – zrealizowanych całkowicie w sposób zdalny. Co ważne, kongres realizował aspekt społecznościowy tego typu wydarzeń – niemal po każdej sesji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom (za pośrednictwem chatu), a w tle cały czas działała specjalna aplikacja. Wydarzenia podczas kongresu podzielone zostały na kilkanaście grup tematycznych.

Dzień 1. (27.10.2020)

Przywództwo w kryzysie. Rola lidera w procesie zmian Tu wyróżnić warto wystąpienie prezesa ICAN Institute, dr Witolda Jankowskiego, który podkreślił, że w czasach niepewności rośnie zapotrzebowanie na przywództwo. Przywołał słowa Napoleona, który mawiał, że „lider tworzy nadzieję”, a zatem jest łącznikiem między teraźniejszością a przyszłością, a jego zadaniem jest także budowanie zaufania w pracowników i pomaganie im w zrozumieniu zmieniającej się rzeczywistości.

Drugim ważnym elementem tego segmentu było wystąpienie Zbigniewa Jagiełły, prezesa zarządu PKO Banku Polskiego, moderowane przez Pawła Kubisiaka redaktora merytorycznego ICAN Management Review. Obaj panowie wydali niedawno wspólną książkę „Od skarbonki do chmury, czyli historia transformacji PKO Banku Polskiego”. Tę część Kongresu zamknął inspirujący wykład Petera Schwartza, gościa specjalnego Kongresu i jednego z najwyżej cenionych światowych futurystów i strategów biznesowych.

Zarządzanie firmą jako proces budowania odpornej organizacji

W kolejnej sekcji Janusz Prendota, dyrektor zarządzający w ICAS POLAND, mówił o mechanizmach wspierania pracowników, szczególnie w dobie kryzysu. Przedstawił program, który ma na celu redukcję postawy określanej jako prezenteizm. Ocenia się, że powoduje ona nawet 10-krotnie wyższe straty w firmie niż zwykła absencja pracownika. Następne wystąpienie poświęcone zostało modelom biznesowym firm. Stephanie Woerner, Research Scientist z MIT Sloan School of Management pokazała nie tylko konieczność radykalnej zmiany modeli biznesowych firm w obecnych czasach, ale także wskazała na cztery najważniejsze strategie, jakie mogą zostać przyjęte przez współczesne organizacje.

Patriotyzm gospodarczy inwestycją w rozwój polskiej innowacyjności i technologii

Tę sekcję rozpoczęło wystąpienie Mariusza Smolińskiego, dyrektora ośrodka badawczego ICAN Research. Dużo konkretnych danych i wiele klarownych wykresów pozwalało m.in. na poznanie nastawienia polskich konsumentów do kupowania polskich produktów.

W drugiej części tej grupy tematycznej odbyła się debata moderowana przez Andrzeja Jacaszka, dyrektora zarządzającego ICAN Institute. Wzięli w niej udział: Tomasz Łątka – członek zarządu Apator SA, prezes zarządu Apator Elkomech, Wojciech Pantkowski – wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, Adam Karpiński – prezes Inter Cars Fleet Services oraz Radosław Świerczyński – dyrektor sprzedaży w firmie Operator Chmury Krajowej (OChK).

Nowe oblicze transformacji cyfrowej

Tę część Kongresu otworzyło wystąpienie kolejnego gościa specjalnego. Yves Pigneur, profesor Uniwersytetu w Lozannie, w szczegółowy sposób wyjaśnił, czym charakteryzują się „niezwyciężone” („odporne”) firmy.

Po sesji pytań i odpowiedzi rozpoczęła się druga tego dnia debata, tym razem poświęcona technologii 5G i szansom, jakie niesie ona dla polskiego biznesu. Debatę moderował Tomasz Kulas, redaktor prowadzący “ICAN Management Review”, zaś wzięli w niej udział: Piotr Muszyński, założyciel i prezes firmy Fixmap, Maciej Staszak, wiceprezes zarządu i dyrektor sprzedaży w Emitel, dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym, Daniel Kessler, kierownik zespołu ds. cyfryzacji przemysłu w Krakowskim Parku Technologicznym i dr Marek Woch, radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rola kultury organizacyjnej w tworzeniu wiarygodnej i nowoczesnej marki

Tę część Kongresu otworzył pan Wojciech Głąb, Cloud Solutions Senior Architect & Change Management Expert w firmie T‑SYSTEMS. Jego wystąpienie pokazało liderom firm i menedżerom biorącym udział w wydarzeniu, jak przeprowadzić zespół przez zmianę kultury pracy. Zdefiniowało też przydatne kompetencje i narzędzia menedżera w czasach pandemii. Następnie przyszła pora na rozmowę z Katarzyną Byczkowską, dyrektor zarządzającą BASF Polska, którą poprowadziła Joanna Koprowska, redaktorka ICAN Management Review. Był to praktyczny pokaz tego, jak wartości mogą się stać solidnym kapitałem firmy (na przykładzie BASF Polska) w niepewnych czasach.

Nowoczesna firma przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii

W tej części wydarzenia uczestnicy mogli dość szczegółowo przyjrzeć się nowym, wartościowym rozwiązaniom technologicznym, poprzez wystąpienia dwóch prelegentów: Krzysztofa Langera, założyciela i prezesa agencji Admind Branding And Communication, oraz Andrzeja Targosza, założyciela i prezesa Eventory – firmy oferującej przydatne rozwiązania i aplikacje eventowe.

Trendy napędzające zmiany w środowisku pracy

W ostatniej sekcji pierwszego, bardzo intensywnego dnia Kongresu ICAN Management Review gość specjalny Kursat Ozenc z Uniwersytetu Stanforda opowiadał o tym, jak wykreowanie nowych rytuałów pozwala lepiej zarządzać czasem swoim i zespołu, zwłaszcza w sytuacji pracy zdalnej i hybrydowej. Ale nie był to jeszcze koniec pierwszego dnia Kongresu! Wieczorem nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie dwóch konkursów: Liderzy Jutra (pod patronatem ICAN Management Review) oraz Mistrz Innowacyjnej Transformacji (pod patronatem MIT Sloan Management Review Polska).

Dzień II (28.20.2020)

Tego dnia odbyło się kolejnych kilkanaście wystąpień online, podzielonych na sześć sekcji tematycznych:

Skuteczna strategia wyznacznikiem sukcesu w cyfrowej rzeczywistości

Pierwszym prelegentem drugiego dnia Kongresu Liderzy Jutra był Kacper Nosarzewski, futurysta i partner w 4CF Strategic Foresight. Postawił pytanie: „Na jaką przyszłość trzeba się przygotowywać?”, a następnie przekonał, że z pomocą narzędzi matematycznych można dość skutecznie prognozować, co może się wydarzyć. Następnie przyszła pora na wystąpienie Dariusza Kwiecińskiego, prezesa zarządu Fujitsu Polska. Przedstawił on odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre firmy rozwijają się szybciej niż inne – to te, które nauczyły się pracować z danymi, wykorzystywać i monetyzować je. Nazywamy je firmami Data Driven.

Lider Przyszłości. Przywództwo w nowej rzeczywistości

Tę sekcję otworzyła prelekcja Krzysztofa Augustynowicza, regionalnego dyrektora sprzedaży na region CEE w Salesforce. Wskazał on, na podstawie badań zrealizowanych przez Salesforce, czym charakteryzować się będzie nowa rzeczywistość (m.in. większą koncentracją na pracownikach, szybkością i prostotą działania, koniecznością zmiany strategii w zakresie technologii cyfrowych. Następnie o nowej roli lidera w zmieniającym się świecie opowiedzieli: Katarzyna Jasińska, dyrektor zarządzająca w Bene oraz Luke Pearson, założyciel i dyrektor w Pearson Lloyd.

Budowanie odpowiedzialnego biznesu walutą przyszłości

Rok 2020 powinien być rokiem działań i ustalenia priorytetów, tak jak rok 2019 można określić jako rok dyskusji – przekonywał o tym Rafał Rudzki, partner stowarzyszony w Deloitte. Odpowiednie priorytety powinny odzwierciedlać sytuację związaną z pandemią COVID‑19, ale także reakcję na zmiany klimatyczne. W tej samej sekcji kongresowej Antoni Pomykała, dyrektor Działu Usług Cyfrowych, Digital & Cloud Services w firmie T‑Systems, odpowiedział na pytanie, jak odpowiedzialny biznes może wspólnie pomóc w drodze do „normalności 2.0”.

Metodyki zwinne panaceum na budowanie transparentnej organizacji

Przyszła następnie pora na dość niezwykłego prelegenta, jakim był Justin Maciejewski, dyrektor Narodowego Muzeum Wojska w Wielkiej Brytanii. W błyskotliwy i wciągający sposób pokazał on, czego współczesne firmy mogą się nauczyć od brytyjskiej armii, która sama przeszła gruntowną transformację od hierarchicznej, sztywnej struktury do zwinnego i szybko reagującego modelu typu Agile.

Tej samej tematyce poświęcone było wystąpienie Magdaleny Firlit, profesjonalnej trenerki Scrum. Wyjaśniała ona, co oznacza Agility w kontekście organizacji i obaliła trzy popularne mity. Po pierwsze, Agile nie jest rozwiązanie dobrym wyłącznie dla IT. Po drugie, Agile jest przydatne nie tylko dla start‑upów, lecz równie dobrze sprawdza się w korporacji. I wreszcie po trzecie – sprawdzi się nie tylko w zespole, ale także w całej organizacji.

Wpływ odpowiedzialności na tworzenie kultury organizacyjnej firmy

Maria Mycielska, Human Capital Management Practice Leader, oraz Ewa Górska, dyrektor HR w Uniqa opowiadały o tym, jak w praktyce stworzyć zwinną kulturę firmy? Dodatkową wartością tego wystąpienia było przedstawienie konkretnych doświadczeń firm w Polsce.

Skalowanie biznesu z wykorzystaniem nowych technologii

W ostatniej sekcji tematycznej całego Kongresu ICAN Management Review Monika Ferreira, doradca strategiczny i partner zarządzający w I’GS In Good Strategy przedstawiła strategie przełamywania barier rozwoju firmy. Uzupełnieniem wystąpienia była rozmowa z Damianem Rybakiem, dyrektorem ds. franczyzy w Pizza Hut Amrest.


Relacja dostępna także na stronie domowej ICAN Institute pod tymi odnośnikami: Dzień I oraz Dzień II.


Żródło: ICAN Institute