Podsumowanie spotkania mentoringowego z firmą Volta

18 kwietnia br. odbyło się spotkanie mentoringowe z firmą Volta Sp. z o.o. – wiodącym dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań z dziedziny systemów zabezpieczeń na polskim rynku. Poza gospodarzem wydarzenia, spotkanie było zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych przy wsparciu partnera strategicznego IFR – Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Tematem przewodnim wydarzenia było “Rozszerzanie tradycyjnych kanałów dystrybucji o kanał e-commerce. Doświadczenia, dobre praktyki i możliwości“. Tematyka wydarzenie wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko wśród członków IFR. Ogólnie w spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób.

Spotkanie rozpoczęła Wiceprezes Zarządu IFR Anna Gwizdalska, która krótko przedstawiła nasze Stowarzyszenie, główną misję i cele działalności, a także osiągnięcia i kolejne zaplanowane wydarzenia. Po przedstawieniu się wszystkich uczestników, powiedzeniu kilku słów o sobie, swojej firmie oraz działalności, przeszliśmy do wystąpień poświęconych wykorzystaniu kanału e-commerce we współczesnym biznesie.

Otwartą i rodzinną atmosferę podtrzymał w swoim wystąpieniu Założyciel i Członek Rady Nadzorczej firmy Volta – Janusz Olesiewicz. W niezwykle ciekawy i zabawny sposób opowiedział o początkach firmy i jej rozwoju, aż do momentu wprowadzenia do sprzedaży kanału e-commerce. Wówczas głos zabrali eksperci Volta: Dariusz Szewczyk – Dyrektor Handlowy oraz Wojciech Dąbrowski – Kierownik e-commerce. Panowie bardzo szczegółowo omówili proces wprowadzenia e-commerce w firmie oraz problemy z tym związane, skupiając się zarówno na aspektach technicznych, jak i marketingowo-komunikacyjnych. Przekazali również informacje dotyczące przygotowywania firmy i pracowników do wprowadzenia tego rozwiązania. Podkreślili, iż w procesie wdrażania tego typu innowacji należy pamiętać o komforcie pracowników i odpowiednio o nich zadbać.

Kolejnym punktem spotkania były “Dobre praktyki: trendy i rozwiązania w budowie kanałów e-commerce“, które w znakomity sposób przybliżył uczestnikom Konrad Zach – ekspert, konsultant i wykładowca z zakresu tematyki e-commerce, a także założycie i CEO firmy consultingowej ThinkHub. Poprowadził nas przez ciekawe zagadnienia, gdzie nawet statystyki okazują się zaskakująco interesujące.

Na koniec spotkania przeszliśmy do przyszłości omówiliśmy kolejne kroki i kierunki rozwoju kanału e-commerce. Panel dyskusyjny, w którym udział wzięli wszyscy ww. prelegenci, wraz z Pawłem Szumowskim, przedstawicielem Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Dyskusja, którą moderował Konrad Olesiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Volta, okazała się naprawdę interesująca i merytoryczna. Dyskutowaliśmy o wizjach przyszłości, o możliwości technologicznych oraz problemach prawnych związanych wykorzystaniem e-commerce w sprzedaży.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w spotkaniu, a firmie Volta za gościnę oraz dzielenie się wiedzą z Rodzinnymi.