Podsumowanie spotkania w Akademii WSB

Podczas spotkania mentoringowego firm rodzinnych organizowanego w ramach działalności Oddziału Śląskiego IFR, które odbyło się 25 kwietnia 2019 r. w Akademii WSB, przybyłych gości powitała dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB, która przedstawiła historię powstania i późniejszego zarządzania Akademią WSB (dawniej Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Zaś z ramienia Inicjatywy Firm Rodzinnych spotkanie poprowadził Łukasz Rotarski, Prezes Oddziału Śląskiego IFR oraz Wiceprezes ANRO.

Prelekcję na temat “Rewolucji 4.0 – strategii cyfrowej firm rodzinnych” wygłosił dr Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB. Podczas wystąpienia zostały poruszone m.in. kwestie managementu 3.0, rozwiązań związanych z przemysłem 4.0 oraz zwinne zarządzanie projektami metodami: agail, screen, six sigma oraz badania zachowań pracowników w sytuacjach kryzysowych.

Nieprzewidywalny i złożony świat VUCA, w którym żyjemy, wymaga od współczesnych organizacji zmian modelu zarządzania. Autorytarność, kontrola i hierarchia wypierane są przez samoorganizację, współpracę, zwinność i rozproszone przywództwo Według raportu Deloitte Human Capital Trends 2018 najważniejszymi wyzwaniami dla dzisiejszych organizacji będzie odejście od silosowego postrzegania organizacji na rzecz promowania pracy zespołowej oraz związana z tym elastyczność współczesnych liderów i umiejętność przewodzenia zespołom – mówiła dr Sabina Ratajczak – Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB podczas wykładu „Lider w świecie VUCA  – siła i odporność w budowaniu skutecznego przywództwa”.

GALERIA

 

 

 

 

 


Źródło: wsb.edu.pl