Dotacje dla firm 2024 – cyfryzacja, robotyzacja, badania i rozwój | Webinarium IFR

Sprawdź możliwości rozwoju swojej firmy dzięki dofinansowaniu z UE.

Rok 2024 to dobry czas dla przedsiębiorców, którzy poszukują dodatkowych środków na rozwój swojej działalności. W pierwszym półroczu zaplanowano szereg naborów wniosków o dofinansowanie z różnych programów, zarówno krajowych, jak i regionalnych.

Dotacje mogą być przeznaczone na różnorodne cele, takie jak inwestycje w nowoczesne technologie, rozwój innowacji, czy też wsparcie cyfryzacji. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, a także poszerzyć działalność na nowe rynki.

Wspólnie z firmą doradczą LPW Consulting zapraszamy na webinarium pt: “Dotacje dla firm 2024 – cyfryzacja, robotyzacja, badania i rozwój“, które odbędzie się 21 marca 2024 roku w godz. 11:00-12:30.

Spotkanie poprowadzą eksperci w zakresie dotacji – Radosław Polowy (Partner Zarządzający LPW Grupa) oraz Łukasz Pachel (Manager Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych i B+R LPW Consulting), którzy przybliżą uczestnikom tematykę aktualnych konkursów na dotacje unijne w zakresie cyfryzacji, robotyzacji oraz badań i rozwoju.

Zarejestruj się! Dołącz do nas!


WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Transmisja on-line odbędzie się na platformie ClickMeeting. Po wystąpieniu przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

Do usłyszenia!

PROWADZĄCY

Radosław Polowy, Partner Zarządzający LPW Grupa. Jest przedsiębiorcą i założycielem Grupy LPW – spółek z branży consultingowo-inżynierskiej, działających na terenie całej Polski. W skład Grupy wchodzą firmy zajmujące się: realizacją projektów strategicznych oraz infrastrukturalnych w sektorze publicznym, pozyskiwaniem dotacji unijnych dla przedsiębiorców, przygotowywaniem projektów budowlanych i wykonawczych, obsługą prawną, w szczególności zamówień publicznych, obsługą księgową i kadrową, restrukturyzacją i optymalizacją procesów biznesowych.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w świadczeniu usług konsultingowych w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla podmiotów z sektora prywatnego oraz publicznego. Zarządza projektami dla przedsiębiorstw z obszaru innowacji i wysokich technologii oraz dla podmiotów publicznych w zakresie projektów infrastrukturalnych z obszaru transportu publicznego (smart city) czy partnerstwa publiczno-prywatnego. Odpowiadał za realizację projektów z obszaru transportu publicznego m. in. dla Katowic, Warszawy, Wrocławia, Rzeszowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Poznania oraz Szczecina.

Na swoim koncie ma także realizację pierwszego w Polsce projektu w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego tj. „Budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP”, którego stroną był podmiot z administracji rządowej. Realizował szereg projektów w zakresie finansowania innowacji dla MŚP oraz dużych partnerów takich jak: Budimex, Azoty, Kaufland, Solaris, Polski Asfalt, Biomed Lublin, Mercor, ZUK Stąporków, GTX Hanex Plastic, Polski Bank Komórek Macierzystych.

Łukasz Pachel, Manager Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych i B+R LPW Consulting. W swojej pracy zawodowej łączy kompetencje, kreatywność oraz doświadczenie merytoryczne z obszarów pozyskiwania finansowania zewnętrznego z dostępnych źródeł – krajowych i europejskich.

W powyższym zakresie posiada ponad 5-letnie doświadczenie, w trakcie którego rozwiązał liczne problemy i pozyskał ponad100 mln zł dotacji bezzwrotnej dotyczącej finansowania projektów inwestycyjnych, a także m.in. z sektora B+R.

Posiada również wiedzę na temat finansowania zewnętrznego od strony jednostki oceniającej, którą pozyskałem pełniąc funkcję kierownika zespołu przy ocenie wniosków o dofinansowanie z następujących sektorów: geotermia głęboka, termomodernizacja szkół, sieci ciepłownicze i wysokosprawne kogeneracje. Zajmuje się również pisaniem dokumentów strategicznych oraz prowadzeniem badań rynku.