Projekt LCK – Aktualności [01/2019]

Jak co miesiąc wracamy do Was z podsumowaniem wykonanych prac w ramach projektu LCK – Tworzenia Lokalnych Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych, realizowanego w 7 polskich miastach. W okresie od grudnia 2018 do stycznia 2019 zakończyliśmy realizację 1. etapu projektu i płynnie przeszliśmy do etapu 2., czyli “testowania wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu – firmach rodzinnych”. Najważniejszą informacją jest uruchomienie rekrutacji firm rodzinnych w miastach. O szczegółach już informowaliśmy – więcej informacji znajdziecie w tym newsie.

Dla przejrzystości zebraliśmy wszystkie ostatnie aktywności w kilku punktach:

  • Zatwierdzony przez zespół projektowy model wsparcia przedsiębiorców rodzinnych został przedstawiony i omówiony z Lokalnymi Animatorami, którzy będą wdrażać to rozwiązanie w swoich miastach. Obecnie opracowywane są programy/agendy spotkań, seminariów i webinariów w poszczególnych lokalizacjach;
  • Zakończono formalny proces uruchamiania pozostałych Biur Lokalnych projektu we wszystkich 7 miastach. Dopracowano także kwestie zatrudnienia Lokalnych Animatorów. Eksperci partnerów projektu kontynuują swoją pracę nad praktycznym wdrażaniem opracowanego modelu w miastach;
  • Kontynuowane są prace nad dostosowaniem i aktualizacją portalu edukacyjno-informacyjnego projektu. Wersja demo już została uruchomiona www.firmyrodzinne.eu. Zakończono także opracowanie contentu do e-learningu;
  • Opracowano wersję ostateczną wizualizacji graficznej projektu, m.in. logotypu projektu, ulotek, roll-upów, banerów etc. Przygotowano także wszystkie techniczne materiały niezbędne do realizacji zadań projektowych;
  • Ulepszamy proces zarządzania i komunikacji w projekcie.

Na najbliższe tygodnie zaplanowane są następujące zadania: rekrutacja firm rodzinnych, szkolenie wewnętrzne z zakresu obsługi platformy edukacyjnej, zatrudnienie ekspertów prowadzących webinaria, realizacja seminariów w miastach, regularne spotkania on-line Lokalnych Animatorów, ekspertów projektu i zespołu koordynującego. Wiele pracy jeszcze przed nami, lecz jesteśmy pełni optymizmu i pozytywnego nastawiania.

Pozostajemy w kontakcie. Będziemy informować o dalszych postępach w realizacji projektu.


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”